Målbilde og arbeid med informasjonsforvaltning v/David Skogan, Acando AS og Jim J. Yang, DIFI

Virksomhetsarkitektur

Offentlige virksomheter skal dele og gjenbruke informasjon om forhold som brukerne allerede har opplyst (se Digital agenda, kap. 7). For å realisere dette er det gjennom SKATE-samarbeidet igangsatt flere tiltak. Vi presenterer målbildet og igangsatte tiltak, og vil demonstrere noe av funksjonaliteten i en «Felles datakatalog» som er under utvikling og som skal lanseres mot slutten av 2017.

Virksomhetsarkitektur – Bygg for framtiden nå