SMART Vedlikehold, BaneNOR v/Adis Delalic, Evry og Anne Gjerstad, BaneNOR

Arkitektur i praksis

SMART Vedlikehold, BaneNOR

  • IT økosystem i endring, mikrotjenester med siloer?
  • Innvirkning på virksomhetsarkitektur

Prosjekt SMART Vedlikehold jobber med prediktiv vedlikehold og tilstandsovervåkning av infrastruktur

Arkitektur i praksis – Bruk av Mikrotjenester