Mulig etablering av markedsplass for skytjenester i Norge v/Håvard Reknes, Difi

Regjeringen ønsker å gjøre det enklere for offentlige virksomheter å anskaffe skytjenester, og samtidig støtte virksomhetene i å gjøre de nødvendige vurderinger av risiko og sikkerhet. Det vurderes å etablere en markedsplass for skytjenester som kan bidra til økt utbredelse av sikre, lovlige og kostnadseffektive skytjenester. På sikt kan dette gi bedre, mer kostnadseffektiv IT i offentlig sektor i Norge.