Når maskinlæringsmodellen ikke treffer – Et praktisk eksempel v/Marit Runde og Ragne Henriksen, Visma Consulting

AI og Robotics - dag 2

Maskinlæring kan gi stor verdi, men det er ikke alltid like enkelt å lage gode maskinlæringsmodeller. Hva er en god modell? Hvordan kan vi avgjøre om modellen vår er god eller ikke? Hva kan vi gjøre for å forbedre den?

I dette foredraget lager vi en maskinlæringsmodell, ser på metoder for å avgjøre hvor presis modellen vår er, samt ser på hvilke tiltak som potensielt kan øke dens presisjon.

AI og Robotics - dag 2