Ny personvernforordning: GDPR = kontroll = tillit v/Heidi Aasheim, Capgemini

Digital tillit

Heidi har blant annet mangeårig erfaring som advokat. Hun har hatt personvern som ett av sine hovedfokusområder gjennom hele dette årtusen.

Dette foredraget har hun basert på erfaringer som in-house legal hos Capgemini, og hun har valgt en praktisk vinkling med fokus på hvordan virksomheten gjennom å ta kontroll på behandlingen av personopplysninger bygger tillit hos myndigheter, ledelse, ansatte, leverandører, kunder og sluttkunder. Målet med foredraget er at du skal se på GDPR som en forretningsmulighet og ikke et forretningshinder.

Sikkerhet: Digital tillit