Orden i eget hus – en forutsetning for fremtidsrettede tjenester og en endringsdyktig organisasjon v/Geir Myrind, Skatteetaten

Virksomhetsarkitektur

Krav til digitalisering og forenkling krever at informasjon er lett tilgjengelig og kan gjenbrukes. Det er en utfordring å vite hvilken informasjon det offentlige har, hvordan den er beskrevet, hva den betyr og hvor man kan få tak i den. Flere tverretatlige tiltak på området er i gang, blant annet i regi av SKATE-samarbeidet. Skatteetaten har i flere år jobbet dedikert med informasjonsarkitektur og informasjonsforvaltning for å nå disse målene. Hør hvordan Skatt i sine moderniseringsprosjekter rydder opp og tar vare på sin viktigste ressurs, nemlig data og informasjon, gjennom gode og forvaltbare beskrivelser av data, begreper, informasjonsmodeller, kodeverk, hjemler og tjenester med mer.

Hva lærer du?
Initiativer til informasjonsforvaltning som pågår i sentrale etater og SKATE-samarbeidet nå. Hvordan etatene må rigge seg i fremtiden for å kunne dele informasjon og bidra til nye verdiskapende tjenester. Hvorfor orden i eget hus er en forutsetning for å nå målene. Hvordan rydde i huset med erfaringer fra Skatteetaten.

Virksomhetsarkitektur – Bygg for framtiden nå