Morgendagens banker – Prosjektlederen som endringsagent v/Witold Seferowicz, DNB

Prosjektledelse

Det skjer store endringer i banknæringen. Hos DNB skal IT ikke bare bidra til økt grad av automatisering og digitalisering, men også drive innovasjon og være bankens konkurransefortrinn i en helt ny konkurransesituasjon. Våre prosjektledere skal være endringsagenter, som både behersker etablerte metodikker og kvalitetsstandarder, og leder vei i en stadig mer smidig utvikling av nye produkter og tjenester, der «time to market» er blitt forskjellen på «vinn eller forsvinn».

Hva lærer du?
Bankene trues av konkurranse fra helt nye aktører som spiser av bankenes verdikjeder. Nye produkter og tjenester må leveres i et stadig høyere tempo for å henge med i denne konkurransen, samtidig som «tradisjonell bankvirksomhet» må ivaretas. Lær om hvordan DNB ser på IT-prosjektlederen som en driver og endringsagent, som sikrer at IT er bankens konkurransefortrinn. DNB har i løpet av de siste par årene gjennomført et av Europas største IT-flytteprosjekter i samarbeid med internasjonale offshorepartnere, samtidig som suksessen Vipps er blitt lansert og har erobret store markedsandeler. Dette stiller store krav til DNBs prosjektledere. Foredraget vil belyse hvordan DNB definerer prosjektleder-faget i dag.

Prosjekter som endrer våre vaner/bruksmønstre – Prosjektleder som endringsagent