Risikostyring for kritisk infrastruktur v/Siv Hilde Houmb, Secure-NOK AS

Risikostyring

Kritisk infrastruktur skiller seg vesentlig fra ”vanlige” IT systemer ved at de kontrollerer industrielle prosesser, slik som generering av strøm, befordring av togtransport, oljeboring, etc. Disse systemene er kritiske fordi de kontrollerer prosesser som enten er viktige for funksjonen av samfunnet, eller hvor konsekvensen av en sikkerhetshendelse vil kunne være katastrofal for helse, miljø eller sikkerhet. Effektiv risikostyring er derfor essensielt.

Deltakerne vil få innblikk i utfordringene rundt risikostyring for kritisk infrastruktur. Det vil bli fokusert på forskjellen mellom ”vanlige” IT systemer og kritisk infrastruktur og hva dette innebærer mht. risikostyring.

Risikostyring