Risikostyring i produktinnovasjons-prosesser v/Mari Grini, Telenor Digital

Risikostyring

Hvordan kan risikostyring brukes som verktøy i produktinnovasjonsprosesser og bidra til en god sikkerhetsprofil etter hvert som produktet vokser.

Hva lærer du?
Innovasjonsprosjekter har gjerne mange og tøffe krav å forholde seg til for å lykkes. I starten består teamet gjerne av få medarbeidere som har en mengde krav og oppgaver å forholde seg til. Hvordan kan risikostyring benyttes som verktøy i en slik kontekst?

Risikostyring