Sammenhengen mellom tillit, sikkerhet og risiko v/Ketil Stølen, Sintef

Digital tillit

Begrepet tillit er nært knyttet til begrepet risiko i den betydning at hvis det ikke er risiko er det heller ikke behov for tillit. Begrepene tillit og sikkerhet er også nært forbundet. For mye tillit kan innebære sikkerhetsrisiko, mens for lite kan medføre tapte muligheter eller unødvendige sikkerhetsinvesteringer. Vi vil klargjøre sammenhengen mellom disse begrepene i en digital kontekst.

Hva lærer du?
Sammenhengen mellom tillit, sikkerhet og risiko, samt at fremgangsmåten for tillitsanalyse avhenger av om målet er å bygge tillit, estimere tillitverdighet eller forstå effekten av tillitsrelasjoner.

Sikkerhet: Digital tillit