Sikkerhetsmerking av elektronisk utstyr – redningen for IoT? v/Eirik Gulbrandsen, Arrow ECS Norge AS

Digital tillit

Det elektroniske utstyret vi omgir oss med – fra webkameraer til utstyr på sykehus – blir stadig mer avansert, lagrer mer data, har flere funksjoner og alt kobles på internett. De er også i ferd med å bli en enorm sikkerhetsrisiko, fordi leverandørene ikke ser ut til å ha gode strategier for å sikre det stadig mer komplekse utstyret.

Foredraget går inn på de enorme endringene IoT betyr for samfunnet fra et sikkerhetsperspektiv, og hvilke strategier som kan tas i bruk for å skape trygghet til utstyret – inkludert EUs forslag til sikkerhetsmerking av elektronisk utstyr etter samme modell som dagens miljømerking.

Sikkerhet: Digital tillit