Webstep – Innebygget personvern i skyen v/ Terje Stene og Anders Bjørnestad, Webstep

Cloud Computing

Innebygget personvern kommer som et krav i den nye forordningen fra EU (GDPR) neste år. «Privacy by design» og «Privacy by default» innebærer at bedriftene skal ta hensyn til personvern i alle steg ved utvikling eller implementering av nye produkter, tjenester og systemer, og at personvern skal gjøres til en standardinnstilling. En slik tilnærming krever at virksomhetene allerede fra første fase i utviklings- og anskaffelsesprosessen tenker informasjonssikkerhet og personvern. Det kan også kreve at man bygger om eksisterende systemer som ikke tilfredsstiller de nye kravene.

Hva vil du lære?
Vi gir en oversikt over hva som berøres av denne regelen, og kommer med eksempler på innebygget personvern på forskjellige nivåer i systemene og prosessene.

Hva gjør Norge i forhold til Cloud når EU blir en usikker plass å være?