Anvendelse av Blockchain i Evry, kan det skape økt tillit? v/Peter Frøystad, Evry

Digital tillit

Hva betyr det når blockchain teknologi blir omtalt som en teknologi som kan skape tillit, og tidskrifter som «the Economist» kaller det for «the trust machine»? EVRY har fulgt teknologien nøye, og vil belyse temaet ved å vise til et konkret utviklingsprosjekt. EVRY har gjennomført et proof-of-concept prosjekt hvor formålet var å teste ut blockchain teknologi og hvordan den kunne anvendes på et forretningsområde innenfor finans.

Hva lærer du?

Hvordan blockchain teknologi kan skape tillit.
Hvordan teknologien kan tas i bruk i finansverden
Erfaringer fra EVRY om teknologiens muligheter.

Sikkerhet: Digital tillit