Risiko i finansnæringen – Finanstilsynets funn og observasjoner v/Atle Dingsør, Finanstilsynet

Risikostyring

Foredraget hander om risiko i finansnæringen: Finanstilsynets funn og obervasjoner. I tillegg vil foredraget komme inn på krav om risikostyring og tiltak som følger av Payment Services Directive 2.

Risikostyring