Teknologi er artig, men domenet er viktig v/Anne Landro og Mads Opheim, Computas

Kravhåndtering

Teknologien utviklar seg raskt og effektivt, og mange snakkar om korleis det påverkar nye prosjekt. Men kva med alle dei eksisterande prosjekta? Må vi endre måten vi vidareutviklar systema våre på?

Kundane og brukarane våre har framleis problem dei vil ha løyst, og det er det som må vera drivande, uavhengig av teknologien. Korleis påverkar det din jobb med kravspesifiseringa?

Kravhåndtering og produkteierskap i fremtidens IT verden