Digitalisering og automatisering – hvordan Prosjekt 2 i NAV bidrar til en mer brukerrettet og effektiv forvaltning v/Jostein Ingvaldsen, NAV

Prosjektledelse

Prosjekt 2 er det andre av totalt tre hovedprosjekter i moderniseringen av IKT i Arbeids- og velferdsetaten. Prosjektet skal lage digitale tjenester til brukere og arbeidsgivere integrert med et nytt saksbehandlingssystem med høy grad av automatisering. For å få best mulig effekt av de nye løsningene jobber prosjektet målrettet med organisasjonsutvikling, endringsledelse og gevinstarbeid.

Hva lærer du? 
Hvordan prosjekter sikrer gode endringsprosesser knyttet til automatisering og digitalisering i offentlig virksomhet.

Prosjekter som endrer våre vaner/bruksmønstre – Prosjektleder som endringsagent