Tjenesteplattform som del av digitaliseringsstrategien i Oslo kommune, Steinar Skagemo, Oslo Kommune

Virksomhetsarkitektur

Byrådet har store ambisjoner for digitaliseringen av kommunen. En tjenesteplattform skal sikre at de digitale løsningene gir innbyggerne helhetlige og effektive tjenester og at den informasjon som kommunen allerede har blir gjenbrukt. Ved å koble plattformen til fellesløsninger (FIKS, Altinn, Id-porten, grunndata) vil kommunen kunne lansere raskere. Plattformen vil bygge videre på kommunens ITAS.

Hva vil du lære?
Om oppbygging og erfaring med ITAS (med mikrotjenester, kontinuerlige leveranser og DevOps). Videreutviklingsplaner inkludert samspill med felleskommunal arkitektur (FIKS) og nasjonale løsninger.

Virksomhetsarkitektur – Bygg for framtiden nå