Verdikrav: Hvordan klarlegge og kvantifisere krav til interessentverdier? v/Tom Gilb

Kravhåndtering

Foredraget vil gi praktiske eksempler fra det virkelige liv på hvordan man kan klarlegge verdikrav og kvalitetskrav. Hovedidéen er at vi må uttrykke krav kvantitativt, og ut ifra interessentens synsvinkel. Denne praksis er uvanlig idag. Vi er overfokusert på å beskrive et teknisk og funksjonelt system som skal bygges, og vi glemmer helt å beskrive hvorfor den skal bygges.

Hva lærer du?  Verdikrav: Hvordan klarlegge og kvantifisere krav som tilfredsstiller interessentens verdier?