Den nasjonale plattformen for deling av data, innovasjon og verdiskaping i 2020 og 2025 v/Vidar Holmane, Brønnøysundregistrene

Den digitale transformasjonen innebærer et skifte i fokus. Vekk fra enkeltløsninger, over til plattformtenkning og reelt samarbeid på alle måter. Finn ut hvorfor og hvordan Altinn++ gjør jobben som den nasjonale tverrsektorielle plattformen for samhandling, deling av data, innovasjon og verdiskaping i offentlig og privat sektor, og hva plattformen vil tilby i 2020 og 2025.