fbpx

Program

SW2021 består av 8 spor fordelt på to dager.

 • #0 Felles | dag 1

  10. feb.

 • Preshow, besøke partnere, bli kjent med løsningen
  #0 Felles | dag 1

 • Da samfunnet stengte ned 12. mars 2020 ble det klart for alle at personvern er en del av enhver diskusjon. Noen stikkord: Digital kommunikasjon i helsesektoren, digital undervisning, smittesporing, kartlegging av befolkningsbevegelser og mer overvåking i arbeidslivet. I dette foredraget stiller Thon spørsmål ved om Covid 19 har endret synet på personvern. Aksepterer vi mer eller mindre enn før? Har vi blitt mer bevisst viktigheten av et godt personvern, og av god informasjonssikkerhet? Og hvor går veien for personvernet framover?
  #0 Felles | dag 1

 • Med et økende trusselbilde blir stadig flere norske foretak utsatt for avanserte cyberangrep. Hvordan og hvorfor det skjer avhenger av flere faktorer. Dette foredraget gir innsikt i noen av de mest moderne angrepsvektorene og råd om hvordan foretak kan beskytte seg.
  #0 Felles | dag 1

 • #1 Ansvarlig KI og Digital smittesporing

  10. feb.

 • Given the new advancements in data-driven technologies such as Big Data and AI and their potential to extract knowledge in an unprecedented manner, the handling of personal data has become a top priority, especially in the health care domain. Here, we present some of the challenges that arise when working with health-related data in the context of research projects and in a setting where the data is to be consumed by AI systems.
  #1 Ansvarlig KI og Digital smittesporing

 • Ansvarlig KI kan fremstå komplekst og uhåndgripelig, men elefanter kan som kjent spises om man tar én bit av gangen. Hør hvilke prinsipper NAV har definert for Ansvarlig KI og hvordan det er jobbet med de ulike elementene av ansvarlig KI i et konkret maskinlæringscase.
  #1 Ansvarlig KI og Digital smittesporing

 • Data er den nye valutaen i den digitale økonomien og mange bruksområder for kunstig intelligens er avhengig av informasjon om deg og meg for å fungere. Hvordan kan en regulatorisk sandkasse bidra til innovative KI-tjenester med godt personvern?
  #1 Ansvarlig KI og Digital smittesporing

 • Lunsj med video fra partnere som går kontinuerlig
  #1 Ansvarlig KI og Digital smittesporing

 • Liv Freihow er leder av paneldebatten. Deltakere er foredragsholdere før lunsj samt Ketil Stølen, Research Manager/Chief Scientist, SINTEF Digital
  #1 Ansvarlig KI og Digital smittesporing

 • Automatisk smittesporing ved hjelp av mobiltelefoner kan gjøres på mange måter, med svært forskjellige personvern. Vi skal se på noen forskjellige arkitekturer, hvordan vi analyserer dem og hva personvernforskjellene er i disse.
  #1 Ansvarlig KI og Digital smittesporing

 • Det er viktig å bruke digitale løsninger for å spore smitte og redde liv. Men erfaringene har vist at det er mange fallgraver og at det kan være krevende arbeid, særlig når løsningene må utvikles raskt, og digital smittesporing ikke har vært forsøkt tidligere. Hvordan kan vi kombinere et akseptabelt personvern med smittesporing i en krisetid? Og hvilke verktøy finnes i personvernforordningen som kan være til hjelp?
  #1 Ansvarlig KI og Digital smittesporing

 • Smittestopputviklingen - I krysspress mellom 8 dødsfall per dag, amerikanske IT-giganter og offentlig kritikk.
  #1 Ansvarlig KI og Digital smittesporing

 • Torgeir Andrew Waterhouse er leder av paneldebatten.
  #1 Ansvarlig KI og Digital smittesporing

 • #10 Felles | dag 2


 • Stadig flere virksomheter setter seg mål om å bli datadrevet. Innsamling og bruk av data om brukerne og deres atferd åpner fantastiske muligheter for bedre og mer individuelt tilpassede tjenester. Samtidig er gruppen som er stiller spørsmål ved behovet for å dele sine data og å la seg spore økende. I dette foredraget setter Trond et skråblikk på mulighetene og truslene ved innsamling og bruk av data om brukerne og deres atferd. Helliger målet middelet? - eller finnes det en grense for hva brukeren bør akseptere å gi fra seg av data?
  #10 Felles | dag 2

 • Digitaliseringen av samfunnet skjer i en rekordfart, og har fått et kraftig dytt av koronasituasjonen. Mulighetene er mange, og digitalisering er avgjørende for både bedrifters konkurransekraft og opprettholdelse av velferdsstaten. Stadig møtes vi av digitaliseringens bakside, spesielt i media. Det skrives om hacker-angrep, personopplysninger på avveie og roboter uten moralsk kompass. Basert på 35 års erfaring med systemutvikling, og med et av Nordens fremste fagmiljø på skyteknologi, er Computas rådgiver og leverandør til en rekke kunder i både offentlig og privat sektor. I dette foredraget gir vi deg 3 steg som leder virksomheten og samfunnet videre på riktig vei.
  #10 Felles | dag 2

 • Pandemien har utfordret verdens samfunn på alle fronter og truffet alle mennesker på kloden: fra myndigheter og offentlige etater, til private og frivillige organisasjoner. Kan digitalisering bidra til verdiskaping i samfunn uten å ødelegge samfunnsstrukturen? En verdiskaping der innbyggeren og sine omgivelser er i sentrum og der data benyttes til styrke tillit – mellommenneskelig og institusjonell tillit og skape bedre varer og tjenester. I dette foredraget vil vi drøfte hvordan velferdsmodellen, som har gitt vår del av verden mye velstand, fornyes ved hjelp av digitale virkemidler. Vi mener at det er gode muligheter for verdiskaping i «The Digital North» - nabolandene i Norden og Baltikum.
  #10 Felles | dag 2

 • #2 Løsningsarkitektur og smidig utvikling

  10. feb.

 • Mob Programming grew from the quest of one team to learn how to work well together. Working this way provided better results in a variety of ways: - We were getting more, and more important things done - The quality of our work was increasing dramatically - Our knowledge, skills, and capabilities were improving rapidly - And all while we were having a lot of fun! While we noticed these benefits and more, we didn't have an understanding of why this was working so wonderfully for us until we started exploring the meaning and power of "flow". In this presentation we'll share the results of that exploration, and see if we can get a better understanding of Mob Programming and the power of flow.
  #2 Løsningsarkitektur og smidig utvikling

 • During the last one and a half years, several teams in the consultancy agency Kantega have, to some extent, used mob programming as a technique. The different teams have had quite different experiences, both positive and negative. We have collected the experiences and will give an introduction to how the different teams work, what they loved about it, and what they didn’t like. For some teams, home officing was a helping hand for mobbing as a technique, while for others, the regular office was sorely missed.
  #2 Løsningsarkitektur og smidig utvikling

 • Siden starten av 2020 har vi i teamet benyttet "true" CI. Det vil si: Vi har ikke bare kjørt regelmessig bygg og deploy til test. Hver commit til master, har trigget et nytt bygg som så har blitt deployet til produksjon.
  Foredraget vil si litt om teknikkene vi har brukt, og hvordan vi kom i gang.
  #2 Løsningsarkitektur og smidig utvikling

 • Tidligere på Software demonstrerte faggruppen Løsnings- og Integrasjonsarkitektur flere mulige måter å dele data og integrere løsninger på, men hva skal vi egentlig velge? Denne gangen går vi videre og strukturerer de forskjellige integrasjonsområdene enda bedre, både mtp. hva som er best egnet fra virksomhetsperspektiv til helt ned mellom systemene og enkelte komponenter på mikro-tjenestenivå. Det finnes mange mulige løsninger og produkter, lisensbasert eller open source, skybasert eller on-prem, det er lett å gå seg vill. Kompleksiteten rundt enkeltstående og løs-koblede applikasjons- og integrasjonskomponenter skaper hodebry etter kraftig inntog av mikrotjeneste- og eventbasert arkitekturer de siste årene, det gjør også mangfold av produkter og løsninger på markedet og som løser disse utfordringene i dag. Jobber du i grenseland mellom integrasjonsplattform, integrasjonstjenester, API GW, APIM og Service Mesh har du nok opplevd at løsningene løser ulike funksjonelle behov samt at de stadig vekk overlapper. Utviklingen ser vi på sammen i vårt spor.
  #2 Løsningsarkitektur og smidig utvikling

 • The autonomy of microservices is one of its biggest promises. This can be a very challenging promise to deliver on, unless you approach it in an event-driven fashion. With software evolving and the events changing shape over tid, you quickly run into friction in the contracts between microservices. In this talk you’ll gain insight into how this can be solved through versioned event schemas and how you can leverage up and down casting as a technique. With this at heart and a few other techniques you can deliver truly autonomous microservices decoupled from other microservices, enabling agility in your organization.
  #2 Løsningsarkitektur og smidig utvikling

 • Skatteetaten har fra august 2020 etablert overvåking av folkeregisteret 24/7. Formålet er økt brukeropplevd kvalitet ved å oppdage feil før brukerne gjør det, og å overvåke hver forretningstransaksjon fra ende-til-ende - såkalt verdistrømovervåking.
  #2 Løsningsarkitektur og smidig utvikling

 • #3 Husk det menneskelige perspektivet

  10. feb.

 • NAVs flittige chatbot ble lansert for to år siden og har siden den gang blitt stadig flinkere. Hør historien om hvordan NAV har tatt i bruk chatbot som del av sin brukerservice.
  #3 Husk det menneskelige perspektivet

 • Konsept for Digitale økosystemer for etterlevelse - med brukeren i sentrum. Skatteetaten deler sine erfaringer fra et mulighetsstudie om "Compliance by design".
  #3 Husk det menneskelige perspektivet

 • I en verden der digitalisering av samfunnet har skutt fart så ser vi i Sopra Steria at tradisjonelle måter å kjøre prosjekter på ikke alltid er hensiktsmessig. Vi har derfor sett på ulike rammeverk innenfor ulike disipliner og plukket ut de metodene vi ser fungerer best med tanke på å levere verdi raskt til våre kunder og deres sluttbrukere. Vi gir dere et overblikk over Lean Next prosjektrammverket vårt med konkrete eksempler fra et pågående prosjekt for den Norske Kirke.
  #3 Husk det menneskelige perspektivet

 • I Statnett har smidig tankesett og arbeidsmetodikk spredd seg fra IT og funnet veien til et produktteam i HR. Produkteier og Scrum master deler læring fra endringsreisen teamet har lagt ut på, utfordringer i møte med omgivelsene og fokuset på verdiskaping og brukerinvolvering.
  #3 Husk det menneskelige perspektivet

 • NAV IT har vært på en betydelig endringsreise etter NAV besluttet en ny sourcingstrategi i 2016. Dette har hatt store konsekvenser for kompetansebehov i avdelingen. Samarbeidet med medbestemmelsesapparatet i NAV har vært viktig på denne reisen.
  #3 Husk det menneskelige perspektivet

 • Skatteetaten utvikler en ny skattemelding. Ved hjelp av en velfylt verktøykasse med konkrete tiltak, lyktes endringsledelsesgruppen i prosjektet med å ruste mellomlederne som gode endringsagenter i en travel hverdag. Vi deler våre erfaringer om hvordan andre også kan lykkes med dette. Foredraget holdes sammen med Toril Jarål, seniorrådgiver i Skatteetaten.
  #3 Husk det menneskelige perspektivet

 • #4 Smarte byer

  10. feb.

 • Ålesund kommune satser tungt på offentlig innovasjon og utvikling. Vi får et innblikk i hvordan kommunen samarbeider med akademia og næringsliv for å utforske potensialet i digitale tvillinger.
  #4 Smarte byer

 • Byrådet har tatt et sentralt grep ved å etablere tre innovasjonsdistrikter i Oslo Campus strategien. Der skal testarenaer for nye næringer og løsninger bygge opp under økosystemet for innovasjon, som vil gi samfunnet gevinster i form av mer innovasjon, verdiskaping og nye arbeidsplasser.
  #4 Smarte byer

 • Vår visjon er «ta hele Nordland i bruk». Vi skal legge til rette for vekst og utvikling i alle deler av fylket, i by og bygd. Digitalisering er en av de viktigste forutsetningene for å få til god tjenesteyting i et langstrakt fylke, fordi det bidrar til verdiskaping, nye arbeidsplasser og gode samfunn.
  #4 Smarte byer

 • Datasjø, kunstig intelligens og innovasjonslaber er noe av det Bergen kommune satser på for å kunne gi kommunens innbyggere bedre tjenester i fremtiden. Gjennom denne presentasjonen får du et innblikk i hvordan vi jobber med digitalisering og innovasjon i Bergen kommune.
  #4 Smarte byer

 • Utsira kommune inviterte til en åpen innovasjonskonkurranse for utvikling av et konsept for etablering av hele Utsira kommune som et levende testsenter – «Living lab». Foredraget vil beskrive hvordan en innovasjonskonkurranse kan gi positive innspill til næringsutvikling i en liten distriktskommune
  #4 Smarte byer

 • Digital studie, analyse og sammenligning av 60 nordiske kommuner på tvers av NO, SE, DK og FI.
  #4 Smarte byer

 • Vi vil vise Samla, en løsning vi har utviklet med Larvik kommune på hvordan kommuner kan effektivisere prosessen rundt lovpålagt rapportering. Samla er en beslutningsstøtteløsning for rapportering, sammenligning, visualisering og publisering av data fra åpne datakilder.
  #4 Smarte byer

 • #5 Digitalisering med skytjenester

  11. feb.

 • Det aller meste av datainnsamling til koronaforskning i Norge ble gjort ved bruk av tjenestene Nettskjema.no og TSD - Tjenester for sensitive data, levert av Universitetet i Oslo. Over natta opplevde vi enormt vekst av bruken av våre tjenester og vi måtte skalere opp til å tåle 100 ganger mer last.
  #5 Digitalisering med skytjenester

 • Skytjenester är idag en del av verksamheterna, men vad vill vi egentligen uppnå med dessa? Är affärsmålet att mitt data, applikationer och min verksamhet skall ligga i det publika skyet? Eller är det leveransmodellen som skytjenesterna erbjuder som jag vill uppnå? Troligtvis leveransmodellen, men hur kan vi då uppnå den för alla typer av system ”on premise”, publik, hybrid – med "Manage one" (on prem Multicloud management) ges full flexibilitet och kontroll av tjänster och leveransmodell.
  #5 Digitalisering med skytjenester

 • Hvordan bør vi bruke skytjenester for å skape et bedre samfunn for det enkelte menneske? Hvilke muligheter og begrensninger/utfordringer følger av at flere og flere benytter seg av skytjenester? Ovenstående punkter vil kunne belyses i kontekst av: Covid-19 pandemien (som økt bruk av skytjenester i skolen, ifm smittesporing og personvernhensyn) Lanseringen av Statens Standardavtale for skytjenester (SSA-SKY) i mars 2021 Cloud- / datasenter som driver av næringsaktivitet og arbeidsplasser i Norge Påstanden om 25% nedetid på "public cloud" Egen cloud / servere "on premise" (aka UIO) vs cloud" out there" Cloud vs "hyperscale" Går vi mot "national-cloud only"?
  #5 Digitalisering med skytjenester

 • Hydro besluttet i 2017 å migrere SAP landskapet til Azure . Hva var bakgrunnen for denne beslutningen og hvilke erfaringer har Hydro med selve migreringsprosessen og driften i Azure? Hvilken rolle spiller Azure strategien i S/4 og ERP fornyings-strategien til Hydro?
  #5 Digitalisering med skytjenester

 • Lånekassen løftet sky inn på ledelsens agendaen for 5 år siden. I 2020 tok de det siste store steget og flyttet hele virksomhetens kjernesystem og basis infrastruktur over i Microsoft Azure. Tiden var knapp, målet var (tilsynelatende) klart, men hvilken rute gav mest hensiktsmessig vei til skyen?
  #5 Digitalisering med skytjenester

 • #6 Virksomhetsarkitektur med mennesker i sentrum – er vi på rett vei?

  11. feb.

 • Planeten lider, det haster å jobbe mer bærekraftig, og det virker svært abstrakt: Hvordan skal du som jobber med IT kunne forholde deg til f.eks. FNs bærekraftmål? Målet mitt er å gi deg mulighet til å tenke strategisk rundt bærekraft, slik at du kan anvende det i din virksomhet.
  #6 Virksomhetsarkitektur med mennesker i sentrum – er vi på rett vei?

 • Hva gjorde Posten i tiden etter 13 mars, hvordan påvirker dette hvordan vi tenker på arkitektur og innovasjon.
  #6 Virksomhetsarkitektur med mennesker i sentrum – er vi på rett vei?

 • Hvorfor skal data dø og begraves på papir og PDF, og verdifulle data om transaksjonen gå tapt når en bedrift kjøper og selger varer og tjenester? Hvorfor er det fortsatt sånn at bedrifter går konkurs fordi tallene ikke er oppdaterte? Hvorfor finnes det ikke "samtykkebasert lånesøknad" for bedrifter?
  #6 Virksomhetsarkitektur med mennesker i sentrum – er vi på rett vei?

 • Ønsker man å digitalisere en virksomhet er dette spørsmålet viktigere enn man tror.
  #6 Virksomhetsarkitektur med mennesker i sentrum – er vi på rett vei?

 • Virksomhetsarkitektur kan ses på som et rammeverk for å forstå virksomheten og den bør derfor benyttes til å forbedre utviklingen av virksomheten. Ofte trenger ledelsen hjelp med å forstå hvorfor og hvordan en virksomhetsarkitekturfunksjon vil øke kvaliteten på beslutninger og dermed sikre gevinstrealiseringen i digitaliseringstiltak.
  #6 Virksomhetsarkitektur med mennesker i sentrum – er vi på rett vei?

 • Hva var de viktigste arkitekturleveransene det siste året? Hvilke endringer i behovet ser vi som vil påvirke behovet for arkitektur? Finnes nye, eller nye typer arkitekturleveranser vi bør forberede oss på allerede i dag?
  #6 Virksomhetsarkitektur med mennesker i sentrum – er vi på rett vei?

 • #7 Ledelsesperspektivet i vår autonome tidsalder

  11. feb.

 • FINN.no har hatt en meget sterk utvikling siden etableringen i 2000, og hele Schibsted-konsernet har beveget seg til å bli ett av verdens største og ledende markedsplasselskaper. I flere faser har det vært nødvendig å ta radikale og modige beslutninger fra FINN og Schibsted sin side.
  #7 Ledelsesperspektivet i vår autonome tidsalder

 • Endringstakten øker. Det stiller nye krav til hele organisasjonen - ikke minst til ledelsen. Fremtidens ledere må i større grad evne å finne den rette balansen - mellom å ta vare på og fornye, tillit og kontroll, mellom å fremme teknologi og fremme mennesker, og beinhard målstyring og empati.
  #7 Ledelsesperspektivet i vår autonome tidsalder

 • På jakt etter å skape engasjement og fremme produktivitet? I organisasjoner med høy grad av tillit rapporteres det om 106% mer energi på jobb, 50% høyere produktivitet og 76% mer engasjement. Så hvordan bidrar du for å skape en arbeidsplass hvor folk trives? I dette foredraget vil vi gå inn på hvordan du kan bruke tillit som ditt fremste fortrinn i å bygge en fremragende arbeidsplass.
  #7 Ledelsesperspektivet i vår autonome tidsalder

 • Fredrik jobber som systemutvikler i nettselskapet Arva AS. Mens han jobba hardt med sin masteroppgave og var i gang med å finne sin første drømmejobb, stengte Norge ned. Fredrik har Korona-erfaring både som student, arbeidssøker og nytilsatt i en verden preget av nedstenging, hjemmekontor og sosial avstand. Hvordan opplevdes dette og hvordan jobber han i dag? Svein Martinsen, IT-sjef i selskapet vil innledningsvis dele erfaringer med å jobbe digitalt i selskapet.
  #7 Ledelsesperspektivet i vår autonome tidsalder

 • #8 Hvordan berører KI oss i dag?

  11. feb.

 • Lærevillig teknologi inspirert av oss mennesker og naturen rundt oss er nå en driver i utviklingen av fremtidens teknologi. Kunstig intelligens har i løpet av noen få år gått fra å være et litt sært forskningstema til noe alle ønsker å benytte seg av nærmest uansett hva slags produkt eller tjenester en utvikler. Fremskritt med metoder innen dyp læring har en god del av æren for den økte oppmerksomheten, men det finnes også en rekke andre nyttige teknikker. Dette foredraget vil gi en introduksjon til ulike metoder med eksempler på anvendelser og også belyse etiske problemstillinger som blir diskutert.
  #8 Hvordan berører KI oss i dag?

 • Et samarbeid mellom NAV, SSB, Skatteetaten og Brønnøysundregistrene har ledet fram til en maskinlæringsmodell som benyttes som støtte til løpende fastsetting av næringskoder i Enhetsregisteret. Et samarbeid med Maskinlæringslaben ved Erhvervsstyrelsen i Danmark utvikler modellen videre.
  #8 Hvordan berører KI oss i dag?

 • I hvilken grad påvirker politikernes bakgrunnskjennetegn hva de snakker om på Stortinget? Politikken er den viktigste arenaen vi har for beslutningstaking, og å forstå hvilke perspektiver politikerne velger å løfte i stortingsdebatten kan derfor gi oss verdifull kunnskap om politikkutforming.
  #8 Hvordan berører KI oss i dag?

 • Ingen har så langt fått lov til å kjøre selvkjørende kjøretøy uten sikkerhetsvert om bord. Hele poenget med selvkjørende kjøretøy må være å kjøre uten verten til stede. Hva kan vi lære av prosjektet til Applied Autonomy og hvordan kan fremtidens transportløsninger bidra til bedret bærekraft?
  #8 Hvordan berører KI oss i dag?

 • Predictive maintenance has long been hailed as the holy grail of asset-heavy industries. But with an overwhelming amount of time spent just to understand and prepare the data, we've come up short. In this talk, we will discuss unique industrial challenges and how you can build robust data sets for applying machine learning models.
  #8 Hvordan berører KI oss i dag?

 • Verden er på vei gjennom en digital transformasjon, der maskinlæring utgjør en av fem hoveddrivere i digital teknologi. Mer data, sterkere algoritmer og billigere datakraft muliggjør en enorm produktivitet i forretningsprosessene og nye ekstreme kundeopplevelser. Når verdens mest effektive selskaper som Amazon kommer til Skandinavia, må norske selskaper raskt finne ut hvordan de skal klare å konkurrere.
  #8 Hvordan berører KI oss i dag?