fbpx

Spor 1-8

Hva skal vi snakke om

Under SW2021 tar vi opp en mengde aktuelle tema. Programmet er fordelt på 8 ulike spor over 2 dager og blir streamet fra Stavanger, Utsira, Bergen, Ålesund, Bodø, Trondheim, Tromsø og Oslo. Under kan du lese litt mer om de 9 ulike sporene vi har samlet foredragene under.

#0 Felles dag 1

LES MER
Hør foredrag med Bjørn Erik Thon, Datatilsynet, Mohammed Awais Aziz, CYBR og Kari Aina Eik, FN. Her blir det også utdeling av årets SmartBY løsning 2020.


#1 Ansvarlig KI og Digital smittesporing

Sporet vil dekke to temaer som er aktuelle når vi går i retning av et digitalt samfunn som vi ønsker skal sette mennesker i sentrum. Det ene temaet er «Ansvarlig kunstig intelligens» og det andre er «Digital smittesporing».

LES MER

#2 Løsningsarkitektur og smidig utvikling

Du vil høre om spennende, funksjonelle og tekniske caser både i offentlig og privat sektor. Vi nøler ikke med et eller to tekniske dypdykk, og vi trekker frem noen av de aller siste konseptuelle eller nylig realiserte arkitekturer du kan dra nytte av i din egen organisasjon.

LES MER

#3 Husk det menneskelige perspektivet

«Samspillet mellom IT og organisasjon krever endringsledelse som fokuserer på det menneskelige perspektivet»

LES MER

#4 Smarte byer

Digitalisering står høyt på agendaen i norske byer og kommuner. Forventningene er også store fra nasjonale myndigheter og blant innbyggere. Mange byer og kommuner har allerede kommet langt med å ta i bruk nye digitale løsninger, både internt og overfor innbyggere.

LES MER

#5 Digitalisering med skytjenester

Skytjenester er den nye normalen for IT-tjenester som alle må forholde seg til. På dette sporet vil vi belyse hvilke muligheter og utfordringer ulike virksomheter opplever når de enten tar i bruk eller tilbyr ulike typer skytjenester.

LES MER

#6 Virksomhetsarkitektur med mennesker i sentrum

I dette sporet vil vi belyse hvordan arbeid med virksomhetsarkitektur kan bidra til å sette mennesker i sentrum og tilrettelegge for innovasjon og kontinuerlig forbedring.

LES MER

#7 Ledelsesperspektivet i vår autonome tidsalder

Flere av foredragene viser at utviklingsprosesser endrer seg og vi ønsker å fokusere på den autonome tidsalder og ledelsesperspektivet.
Hvordan utfordrer en mer autonom og digital hverdag oss som ledere?

LES MER

#8 Hvordan berører KI oss i dag?

I dette sporet vil vi utforske hvordan kunstig intelligens berører oss i dag.

LES MER

#10 Felles - dag 2

LES MER
Foredrag med Trond Utne, Sopra Steria, Morten Forfang, Computas, Hilde Nagell, Tankesmien Agenda, Francis D’Silva, CGI Norge og Linda Hofstad Helleland, distrikts- og digitaliseringsminister