Top meny

Foredragsholdere 2016

 

Aksnes_Bjarte_2016

Bjarte Aksnes
Seniorrådgiver, Direktoratet for e-helse

 

Bjarte Aksnes er seniorrådgiver i Direktoratet for e-helse, som ble opprettet 1. januar 2016. Bjarte har tidligere arbeidet i Helsedirektoratet og KITH AS (Kompetansesenter for IT i helse- og sosialsektoren). Han er siv.ing. og har arbeidet mye med informasjonssikkerhet og arkitektur.

Bjarte på LinkedIn

 Kim Borgeteien
Security Community Lead, Sopra Steria
Kim har erfaring fra et bredt spekter, alt fra rådgivning og gjennomføring, forretnings- og sikkerhetsprosjekter både i og utenfor Norden. Kim har erfaring fra programledelse, prosjektledelse, hendelseshåndtering, IKT-arkitektur, sikre kjøremiljøer, design og utvikling av virksomhets- og informasjonssikkerhets styringssystemer, risikohåndteringssystemer og beredskapskonsepter.

Audun Dragland

Audun Dragland
Sikkerhetsansvarlig, Computas

Audun Dragland er sikkerhetsansvarlig i Computas. I tillegg til dyptgående kunnskaper innen .NET har Audun erfaring med ISO 27001, OWASPs rammeverk og guidelines, CISSP, pentrasjonstesting og sikkerhetsrådgivning.

Audun på LinkedIn

kim_ellertsen_2016 03 11

Kim Ellertsen
Juridisk direktør, Datatilsynet

Kim Ellertsen har vært ved Datatilsynet siden mars 2009 og sitter nå som juridisk direktør der.

«Det er viktig for meg å se på jussens plassering i det teknologiske landskapet».

Ellertsen kom fra stillingen som direktør i Næringslivets Sikkerhetsråd, hvor målsetningen var forebygging av kriminalitet og andre uønskede hendelser. Ellertsen har også erfaring fra påtalemyndigheten gjennom mange år og er godt kjent med å bruke sanksjonsmidler for å oppnå etterlevelse av regler.

Kim på Twitter

Eirik Gulbrandsen
Security Evangelist, Arrow ECS Norway
 Eirik works as a security product advisor with a diverse range of vendors, partners and customers in the Norwegian market to make sure they get the most of their investments in security technology. IT security is a powerful enabler of business in the digital economy – if you’re doing it right. Eirik has background as a journalist in the media industry and this gives him also a unique perspective on how to make sure that the proper message reaches the right people, including giving presentations on IT security related issues to small and large audiences.

 Johansen_JohnArild_Amdahl_20130507

John Arild A. Johansen
Informasjonssikkerhetsleder/CISO, Helsedirektoratet og Direktoratet for e-helse

John Arild har over 25 års erfaring innen området fra både offentlig og privat sektor, har vært mangeårig styreleder og styremedlem i Norsk Informasjonssikkerhetsforum (www.isf.no) og jobber for tiden som informasjonssikkerhetsleder og personvernombud i Helsedirektoratet.

John Arild på LinkedIn

 

Stein Møllerhaug
Digital Bevisanalyse AS

 

Stein Møllerhaug startet i databransjen i 1981. Han har jobbet nasjonalt og internasjonalt med datasikkerhet siden 1986. Han er forfatter av tre kriminalromaner om datasikkerhet. Han har fartstid fra Digital, Skrivervik Data, Compaq, Symantec og Watchcom Security Group. Han er autorisert CISSP instruktør (ISC)2. Stein jobber i dag med undervisning som instruktør over hele verden for (ISC)2 (www.isc2.org) samt med digital bevisanalyse.

Erlend Oftedal

Erlend Oftedal
Konsulent i Blank Oslo og Leder av OWASP Norway

Erlend har jobbet som utvikler og sikkerhetstester i over 10 år. Han har jobbet med utvikling av tjenester som trenger høy sikkerhet og sikkerhetstestet web- og mobilapplikasjoner med samme krav. Han har tidligere holdt foredrag på en rekke utvikler- og sikkerhetskonferanser, både i Norge og i utlandet.

Nicholas Paulik

Nicholas Paulik
Utvikler, Computas AS

Nicho jobber til daglig som utvikler og fikk øynene opp for sikkerhet etter å ha lest i boken ”The CERT Oracle Secure Coding Standard for Java”. Her oppdaget han at mange av eksemplene på usikker kode lignet mistenkelig på kodeeksemplene som brukes for å lære grunnleggende programmering. Siden den gang har han søkt mer lærdom om sikkerhet og har holdt workshops for å lære studenter om de vanlige sårbarhetene i kode.

Nicholas på LinkedIn

MargreteRaaum

Margrete Raaum
Daglig leder, KraftCERT AS

Margrete Raaum er daglig leder i KraftCERT, sektorCERTen i energisektoren. Hun har tidligere arbeidet i Statnett, i NorCERT og som CERT-leder ved Universitetet i Oslo. Raaum har 20 års erfaring innen sikkerhetsarbeid og er også leder i FIRST, Forum for Incident Response and Security Teams.

Margrete på LinkedIn

Bilde Eva Skipenes

Eva Skipenes
Sikkerhetsrådgiver, Helse Nord IKT

Eva Skipenes er sikkerhetsrådgiver og har hatt overordnet ansvar for sikkerheten i tjenestene som er blitt utviklet.

Eva på LinkedIn

Skjetlein_Roger_20160406

Roger Skjetlein
Senior konsulent, Basis Consulting

Roger har jobbet med IT-infrastruktur innenfor flere felt siden 2000. Han har fartstid fra Atmel, Google og Uninett. I dag jobber han med utvikling og infrastruktur i Basis Consulting.

Roger på LinkedIn

 

Silje Grid Stakston
Bufetat, senter for administrasjon og utvikling (BSA)

Silje Grid Stakston har jobbet i IKT-bransjen siden 1999, etter fullført cand.scient i informatikk ved UiO. Hun har vært ansatt i Bufetat siden 2010, hvor primæroppgaven nå er arbeidet med internkontroll informasjonssikkerhet. I bufetat er hun informasjonssikkerhetsansvarlig for BSA og Bufdir., og er leder av Bufetats informasjonssikkerhetsforum.

Silje på LinkedIn

Silje på Twitter

Lars Egil Sætrang

Lars Egil Sætrang
COO, LTRe AS

Lars Egil Sætrang har jobbet i IT-bransjen siden 1983 og med IT-sikkerhet siden 2001. På slutten av 2015 grunnla han  CLTRe sammen med Kai Røer, som er kjent over hele verden innfor sikkerhetskultur.

CLTRe tilbyr løsninger for å måle sikkerhetskultur og målrettet oppfølging av ansatte for å endre adferd for bedre sikkerhetskultur.

Lars Egil på LinkedIn

Tinglum_Thomas_20160406

Thomas Tinglum
System Administrator, Zedge

Thomas har jobbet med IT-infrastruktur i mer enn 10 år innenfor små og store selskaper. Han har fartstid fra Atmel og Google. I dag jobber han som leder av IT-avdelingen i Zedge.

Thomas på LinkedIn

Bilde Ragnhild Varmedal

Ragnhild Varmedal
Utviklingsansvarlig, Digitale pasienttjenester i Nord

Ragnhild Varmedal har bakgrunn som systemutvikler og scrummaster. Hun har hovedansvar for utvikling og testing i Helse Nord sitt prosjekt der tjenesten «Min pasientjournal» er utviklet, og koordinerer den tekniske innsatsen fra Helsedirektoratet, DIPS og Helse Nord IKT.

Ragnhild på LinkedIn

Øyvind A. Toftegaard
Øyvind A. Arntzen Toftegaard

Rådgiver, NVE
Øyvind Arntzen Toftegaard er 33 år og har bakgrunn som offiser i forsvaret, samt innen treningssenterledelse. Han har M.Sc. i biomekanikk, men har senere tatt en bachelorgrad i krisehåndtering og jobber nå med å fullføre en ny master i information security management. Han har tidligere arbeidet med ID management og dokumentsikkerhet, og han har siden sommeren 2015 jobbet med å etablere et styringssystem for informasjonssikkerhet i NVE.
Øyvind på LinkedIn
Mona Elisabeth Østvang
Seniorkonsulent, mnemonic
Mona Elisabeth Østvang er utdannet sivilingeniør fra NTNU fra 2004. Hun har erfaring fra IT-drift i offentlig og privat sektor, før hun i 2009 begynte som konsulent i mnemonic. Fra 2010 har hun vært ansvarlig for vedlikehold og utvikling av mnemonics rammeverk for håndtering av alvorlige sikkerhetshendelser. Hun bidrar som hendelsesleder når mnemonics incident response team blir kalt ut for å bistå kunder og har de siste årene vært involvert i håndtering av en rekke større og mindre sikkerhetssaker i Norge.
Mona på Twitter
Mona på LinkedIn

 

 

Share This