Top meny

Foredragsholdere 2017

 


Chris Dale
Head of Penetration Testing & Incident Response, Netsecurity AS

Chris Dale is currently the technical lead for Penetration Testing & Incident Response at Netsecurity. Along with his security expertise, he has a background in programming, system administration and management. His broad experience certainly helps a great deal when working in the security industry.

Outside of his day job, Chris also teaches two SANS classes; Hacking Techniques, Exploits & Incident Handling and Incident Response Team Management, one which prepares you for the GIAC Certification for Incident Handling (GCIH).

Chris has been featured several times in news and media, and is often to see around speaking at conferences, or mingling at events in the security industry.

If you would like to get in touch, you can reach Chris at:
Company page
Blog
Twitter
LinkedIn

Arnstein Vestad
Trondheim Kommune

Arnstein Vestad er IT sikkerhetsarkitekt i Trondheim kommune, og har 15 års erfaring fra sikkerhetsarbeid i helse- og justissektoren. Er opptatt av effektiv sikkerhet som gir nye muligheter for virksomheten og den enkelte.

Terje Vullum
Trondheim Kommune

Terje Vullum har 10 års erfaring med nye medier og digitale samhandlingsløsninger i Trondheim kommune. Er opptatt av god nok sikkerhet som understøtter bruken av løsningene.

Terje på LinkedIn
Terje på Twitter

Kopirettigheter © BA Fotografene, fame Schrøder. Bildene er underlagt åndsverkloven og opphavsrett. Det gis bruksrett til privatbruk, men kan ikke brukes kommersielt uten tillatelse.

Kopirettigheter © BA Fotografene, fame Schrøder.

Olav Lysne
Professor, Simula

Lysne er professor i kommunikasjonssystemer og leder for Robuste nett senteret ved Simula Research Laboratory. Han har lang og bred erfaring som forsker i informatikk, men her hjemme er han best kjent for sine arbeider om robusthet i digitale infrastrukturer. Han var leder for Lysne I–utvalget som utredet landets digitale sårbarhet, og for Lysne II-utvalget som vurderte hvorvidt Norge bør gi Etterretningstjenesten mulighet til å hente informasjon ut av de datakablene som krysser riksgrensen.

Bjørn Erik Thon
Direktør, Datatilsynet

Bjørn Erik Thon har vært direktør i Datatilsynet siden august 2010. Han har vært særlig opptatt av hvordan personvern og teknologi kan spille sammen, og ser fram til at den nye personvernforordningen trer i kraft i mai 2018. Thon var forbrukerombud i ti år og har vært dommerfullmektig, advokatfullmektig og politisk rådgiver i Justisdepartementet. Han har også hatt en rekke tillitsverv i Venstre, bl.a. nestleder i Oslo Venstre og valgkampleder i Oslo. Thon har utgitt flere krimromaner, fagbøker og nå sist biografien Den amerikanske presidentens norske datter – Olga Wilsons dobbeltliv (Gyldendal – 2014). Han er 53 år og bor i Oslo med familien sin.

Bjørn Erik på Twitter

Bjørn R. Watne
CISO,
Storebrand

Bjørn Watne har mer enn 15 års erfaring fra arbeid med informasjonssikkerhet i Norske virksomheter, og jobber for tiden som sikkerhetssjef i storebrandkonsernet. Watne er styreleder i ISACA Norge – en interesseforening for profesjonelle innen IT-revisjon og -sikkerhet, og er i tillegg også engasjert i faggrupper hos Den Norske Dataforening, Norsk Informasjonssikkerhetsforum og Cloud Security Alliance. Av utdannelse er han ingeniør innen Datateknikk, og har en MBA fra ESCP i Paris.

Bjørn på LinkedIn

Roar Thon
Fagdirektør sikkerhetskultur
Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Roar Thon har arbeidet i NSM siden 2003 og har en tjenestebakgrunn fra Forsvaret og politiet. I NSM har han arbeidet mye med mennesker og sikkerhet. De siste årene har han formidlet mange av NSMs budskap gjennom foredrag, blogging, kronikker og i media generelt.
Han må sies å være en etterspurt foredragsholder som holder over 100 foredrag pr. år.
Roar på Twitter

Martha Eike
Senior Ingeniør
Datatilsynet
Martha er utdannet dataingeniør med ni års erfaring fra QA og programvareutvikling i privat sektor. Hun begynte å jobbe i Datatilsynet for fire år siden og har opparbeidet seg erfaring med skytjenester, digitalisering av offentlig sektor, opplæringssektoren, innebygd personvern, og Big Data. Martha koordinerer det utadrettede arbeidet med informasjonssikkerhet hvor det kommende personvernregelverket har høyeste prioritet.

Per Håkon Meland
Seniorforsker SINTEF Digital/PhD-stipendiat
NTNU

Per Håkon Meland ble utdannet siv.ing. datateknikk ved NTNU i 2002 og er seniorforsker ved SINTEF Digital innen informasjonssikkerhet, ved siden av å være doktorgradsstipendiat ved NTNU. Han er norsk representant og technical chair i the European Cyber Security Organisation, og har mange års erfaring med forskning i regi av Europakommisjonen.

Per Håkon på LinkedIn
Per Håkon på Twitter

Nils Kristian Rossing
Førstelektor Skolelaboratoriet ved Institutt for lærerutdanning, NTNU
Prosjektleder ved Vitensenteret i Trondheim

Nils Kr. Rossing er førstelektor ved Skolelaboratoriet, NTNU. Han er utdannet elektroingeniør fra NTH 1977 og har gjennom 20 år arbeidet som forsker ved SINTEF. De siste 18 årene har han hatt en delt stilling mellom Vitensenteret og Skolelaboratoriet. Ved Vitensenteret holder han foredrag, lærerkurs, utvikler interaktive utstillinger og skriver populærvitenskapelige hefter og bøker. Ved Skolelaboratoriet utvikler han læremidler og holder etter- og videreutdanningskurs, primært innen teknologi og fysikk.

Jens Christen Rolfsen
Safetec

Jens Rolfsen er spesialist i organisasjonspsykologi og har 20 års erfaring fra arbeid med sikkerhet i skjæringspunktet menneske, teknologi og organisasjon. Han har jobbet med ulike sider ved menneskelige feilhandlinger i blant annet luftfart, jernbane og olje- og gassindustrien.

Jens på LinkedIn

Martin Gilje Jaatun
Seniorforsker
Sintef Digital

Martin Gilje Jaatun er seniorforsker i SINTEF Digital. Han er utdannet sivilingeniør fra NTH, og har en Dr.Philos.-grad fra Universitetet i Stavanger. Hans faglige interesser omfatter programvaresikkerhet, sikkerhet i nettsky, og sikkerhet i kritisk infrastruktur. Han er nestleder i styret for Cloud Computing Association (cloudcom.org), vice chair i IEEE Computer Society Technical Committee on Cloud Computing (TCCLD), og sjefsredaktør for International Journal of Secure Software Engineering (http://www.igi-global.com/ijsse).

Martin på LinkedIn

Martin på Twitter


Esten Hoel
Basefarm

Esten Hoel sitter i ledergruppen i Basefarm, en ledende drifsleverandør av komplekse, virksomhetskritiske ITløsninger.
Esten har tidligere jobbet med blant annet OL på Lillehammer, Gardermobanen og etableringen av sikkert mobilnett for jernbanen i Norge (GSM-R).
Som Kvalitets- og sikkerhetssjef mener han at god sikkerhet blir definert gjennom policies og verktøy, men kun vil virke om organisasjon, mennesker og prosesser er med på laget.
Lever etter mottoet «systematisk arbeid virker, alltid»

Eva Jarbekk
Advokatfirmaet Føyen Torkildsen

Eva Jarbekk er en av landets fremste personvernadvokater. Hun bruker mesteparten av sin tid som advokat og
partner i Føyen Torkildsen hvor hun arbeider med skytjenester, personvern og generelle IKT-problemstillinger.
Hun har ledet Personvernnemnda i en årrekke og har deltatt i flere o悁entlige utvalg, bla Digitalt
Sårbarhetsutvalg, Evalueringsutvalget for EOS-tjenestene og Lysne 2 om digitalt grenseforsvar. Eva har en blogg om personvern og teknologijuss på nettavisen. Mener sterkt at juss ikke er verdifullt alene, men at juss må
fungere i den virkelige verden.

Caroline Ringstad Schultz
Sopra Steria AS
Caroline Ringstad Schultz er utdannet jurist, og jobber med personvern og informasjonssikkerhet i Sopra Steria. Hun har flere års erfaring fra offentlig sektor, men rådgir nå kunder i både privat og offentlig sektor innenfor fagområdet. Caroline er opptatt av at virksomheter skal ivareta personvern- og informasjonssikkerhet samtidig som de når sine mål.

Peggy Sandbekken Heie
Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS)

Peggy er utdannet siviløkonom med spesialisering innen informasjonsledelse. Hun er også CISA og CRISC sertifisert fra ISACA. Peggy har siden 1998 jobbet med ulike oppgaver innen risikostyring, bedriftsutvikling, IT-revisjon, finansiell revisjon og informasjonssikkerhet hos PricewaterhouseCoopers – Business Advisory Services, i gruppen Global Risk Management Solutions. Hun hadde også ansvaret for IT-revisjon i Samarbeidende Revisorer AS.

Tidligere arbeidet hun som kunderådgiver hos Totens Sparebank og har også vært forskningsassistent og leder for forskningsassistentene tilknyttet prosjektet «Bedrifter uten grenser» ved Handelshøyskolen BI.

Peggy har også praktisk pedagogisk utdannelse innen yrkesfagene Service og Samferdsel.

 

Share This