Top meny

Sikkerhet & Sårbarhet 2015

Den digitale hverdagen er for de fleste å anse som hvilken som helst hverdag. Dette er nå normen, og den skal fungere hele tiden, overalt. Disse nye forventningene gjør med risikobildet: Sårbarheten i samfunnet øker, tradisjonelle tiltak er ikke lenger tilstrekkelig, og brudd på informasjonssikkerhet er nå normalen.

Øvelse gjør mester, men hvorfor er det slik at bare én av tre statlige virksomheter – og så få som én av fem norske virksomheter – øver på beredskapen knyttet til informasjonssikkerhet? 2015 er av flere spådd til å være året hvor skytjenester blir modne og klar for de fleste. Men hva er utfordringene med å bruke skytjenester som norsk virksomhet?

Årets konferanse setter fokus på beredskap og beredskapsøvelser, skytjenester og sikkerhetskultur. Vi får en statusoppdatering på dagens trusselnivå, og vi har et eget spor med informasjonssikkerhet i helse og i offentlig sektor.

Sikkerhet og sårbarhet 2015 er møtestedet for alle som er opptatt av hva god informasjonssikkerhet kan bety for egen virksomheten!

Vil du lære, forstå sammenhenger, bli oppdatert eller knytte kontakter – da er Sikkerhet og Sårbarhet 2015 stedet for deg!

For oppdatering av programmet, følg oss på Twitter: @dndtrdinfosec

 

 

Share This