fbpx

Enere og nuller?


Vi snakker ikke om vinnere og tapere
Det binære språket, som datamaskiner benytter for å motta instruksjoner og løse oppgaver, består av to siffer, oftest 1 og 0. Vi tenkte det var greit å minne oss selv på noen grunnelementer bak megatrenden som preger vår tids samfunnsutvikling, selv om SW2022 ikke skal handle om maskinkodespråk.

Det skal handle om hvordan vi forstår og utnytter teknologiens muligheter for å skape et samfunn det skal være godt å være del av.

Under konferansen legger vi vekt på å dele kunnskap og erfaring langs tre akser. Vi samler en unik gjeng av gode norske og internasjonale formidlere. De skal holde foredrag, arrangere workshops og demonstrasjoner, delta i panelsamtaler og i direkte dialog med deg som deltaker.

Faggrupper i Dataforeningen vil gjennomføre en rekke mini-arrangement som bygger opp til den store finalen. Disse gjennomføres i perioden oktober til januar. Deltar du på én eller flere av faggruppesamlingene, har du en god mulighet til å påvirke innholdet i hovedprogrammet.

I februar 2022 samles vi til to fulle konferansedager med plenumsforedrag og tre parallelle spor hver dag. Du kan selvsagt ‘sporhoppe’ om du vil hente litt fra hver av disse:

teknologi | prosess | virksomhetsutvikling

Teknologi-sporet for deg som jobber ‘hands-on’ med utvikling av programvare og digitale løsninger.
Her møter du dyktige teknologer med god formidlingsevne. De har ferske, praktiske erfaringer kombinert med god oversikt over teknologiens muligheter og begrensninger. Noen står midt oppe i vår tids mest ambisiøse og spennende prosjekter, og noen er sikre på at Kunstig Intelligens vil skape verdens kraftigste ‘hang-over’.

Prosess-sporet samler de som er spesielt opptatt av god gjennomføring som trygger godt resultat:
Moderne prosjektmetoder er neppe alt som skal til: Hvor lenge er det siden du leste eller hørte om et IT-tungt skandale-prosjekt? (Google-søk på ‘IT+skandale’ gir ca 7,2 mill treff…) Fra idefase og identifisering av et behov til ferdig løsning i drift kan det være mange skjær i sjøen. Her vil du møte navigatører som har bidratt til vellykkede seilaser, tatt snarveier og omveier, kanskje også noen som har gått på grunn?

Virksomhetsutviklingssporet handler om hvordan private- og offentlige virksomheter drar nytte av digitalisering for å skape bedre produkter, økt effektivitet og bedre inntjening.
Samtidig skal de ivareta og videreutvikle et godt arbeidsmiljø med høy innovasjonsgrad. Du møter ledere som har revolusjonert sin virksomhet gjennom digitalisering. Har du forresten tenkt på hvilken påvirkningskraft web-designere og influensere har i samfunnet vårt? Uten omfattende digitalisering ville yrkene deres ikke eksistert – kanskje vi bør høre litt fra de også?

 

Hvorfor delta på SW2022?

Her samles folk som er opptatt av at teknologien skal bidra til et samfunn det er godt å være del av. De vil belyse muligheter og utfordringer fra mange sektorer og ulike vinkler. Dyktige innledere deler kunnskap basert på konkrete erfaringer. Som deltaker har du mulighetene til å diskutere, spørre, lære, bli inspirert og engasjert.

Påmelding åpner 30. august

Mer enn 50 dyktige foredragsholdere

Tidsaktuelle tema fra mange bransjer

Velg din egen agenda


Vi teller ned…

…til den viktigste konferansen i 2022!