fbpx

Enere og nuller?


Vi snakker ikke om vinnere og tapere
Det binære språket, som datamaskiner benytter for å motta instruksjoner og løse oppgaver, består av to siffer, oftest 1 og 0. Vi tenkte det var greit å minne oss selv på noen grunnelementer bak megatrenden som preger vår tids samfunnsutvikling, selv om SW2022 ikke skal handle om maskinkodespråk.

Det skal handle om hvordan vi forstår og utnytter teknologiens muligheter for å skape et samfunn det skal være godt å være del av.

LES HER hva programkomiteens Ida Furnes Breivik og foredragsholderne Elisabet Haugsbø og Torbjørn Larsen sier du kan se frem til!

Under konferansen legger vi vekt på å dele kunnskap og erfaring langs tre akser. Vi samler en unik gjeng av gode norske og internasjonale formidlere. De skal holde foredrag, arrangere workshops og demonstrasjoner, delta i panelsamtaler og i direkte dialog med deg som deltaker.

I mai 2022 samles vi til to fulle konferansedager med plenumsforedrag og tre parallelle spor hver dag. Du kan selvsagt ‘sporhoppe’ om du vil hente litt fra hver av disse.

teknologi | prosess | virksomhetsutvikling

Teknologi-sporet for deg som jobber ‘hands-on’ med utvikling av programvare og digitale løsninger.
Det er mye prat om digitalisering, innovasjon, AI og automatisering. «Buzz-words» som preger nyhetsbildet, konferanser, pressemeldinger og sosiale medier. I Teknologisporet vil du få møte de som ikke bare prater om det, men som faktisk står midt i utviklingen av vårt tids mest ambisiøse og spennende prosjekter. De har sett verdien av å dele, av å tenke skalerbarhet og å inngå nye samarbeid for å utnytte hverandres styrker. I Teknologisporet vil du møte noen av Norges fremste utviklere, forskere og tekniske ledere som gir oss innsikt i hvordan de jobber med nyskapende digitale løsninger


Prosess-sporet: Vi er midt i det grønne skiftet og vi er alle opptatt av bærekraftig utvikling, økonomisk, sosialt og miljømessig. Det store spørsmålet er fortsatt hvordan vi skal utvikle oss og nå nye og endrede mål. For å lykkes er vi ikke bare avhengig av teknologi og god virksomhetsstyring. Har du kontroll på hvordan du skal gjennomføre dine prosjekter eller program? Kjenner du metodene? Har du erfaringen som skal til? Vet du hva beste praksis er?

I dette sporet vil du få møte mennesker som har gjennomført ulike bærekrafts prosjekter og få ta del i deres erfaringer i reisen mot det grønne skiftet.


Virksomhetsutviklingssporet handler om hvordan private- og offentlige virksomheter drar nytte av digitalisering for å skape bedre leveranser, økt effektivitet og bedre inntjening der dette er et mål.

Samtidig skal de ivareta og videreutvikle et godt arbeidsmiljø. Her møter du innovatører, ledere og IT-folk med ulike roller. Fellesnevneren er at de har satt seg ambisiøse mål om å forbedre virksomheter gjennom digitalisering. Noen har lykkes, noen har kjørt i grøfta. Ærlige og interessante observasjoner og erfaringer formidles ofte godt når leverandør og kunde kan stå sammen på scenen. Derfor har vi utfordret flere av våre innledere til å bruke denne kombinasjonen.

I kjølvannet av vellykket digitalisering blir enkelte yrkeskategorier marginalisert eller går helt til grunne. Samtidig vokser helt nye yrkesgrupper frem: Har du tenkt på hvilken påvirkningskraft web-designere og influensere har i samfunnet vårt? Uten omfattende digitalisering ville yrkene deres neppe eksistert. Kanskje får vi plass til å høre fra en representant for helt nye yrkesgrupper, og kanskje fra en dommedagsprofet med interessante refleksjoner?

Takk til våre platinum-partnere

Takk til våre gull-partnere

Takk til våre sølv-partnere

Vi teller ned…

…til den viktigste konferansen i 2022!