Top meny

Behaviour Driven Development (BDD) – Hva er det, og når bør det brukes?

Grundige enhetstester og god testdekning er vel og bra, men de avdekker i hovedsak bare om utvikleren har kodet noe feil. Vel så ofte kommer feil av at utvikleren ikke har tolket kravene riktig. Behaviour-tester lukker dette gapet mellom utvikler og behovsstiller og gir en felles plattform for skriftlig beskrivelse av features. Behaviour-testene blir da mer enn bare tester, de blir samtidig levende dokumentasjon av systemet og skaper trygghet for både utvikler og behovsstiller.

Foredraget vil inneholde en innføring i hva behaviour-tester er og vise hvordan man får kobling mellom den skriftlige beskrivelsen og den kjørbare testkoden ved hjelp av Cucumber. I presentasjonen kommer den kjørbare testkoden til å være Java, men Cucumber går an å integrere med de fleste vanlige programmeringsspråk.

Jeg vil komme med noen betraktninger angående hvilke systemer som er best egnet for behaviour-tester. Jeg vil også forklare hvordan behaviour-tester utfyller enhetstester og integrasjonstester, og når man bør bruke den ene eller den andre.

Til slutt vil jeg snakke om erfaringer med BDD i systemene vi forvalter, og hvordan å bruke behaviour-tester som utgangspunkt når man diskuterer features har gjort kommunikasjonen tydeligere og ført til mindre bugs forårsaket av misforståelser mellom utvikler og behovsstiller.

Gøran Dalum, systemutvikler i Kantega

 

Share This