Top meny

Archive | Ukategorisert

The state of security in the connected world

As technology advances, it becomes increasingly more entwined within people’s lives. From wearing a smart watch to complete home automation, software and connectivity is everywhere. With this evolving technology, new attack vectors are introduced and wider ranges of connectivity mean that there is a much larger attack surface for those with malicious intent. Up until […]

Continue Reading

Agile Leadership Lessons

Main Statement: Successful Agile companies and Richard Branson embrace seven specific principles for their competitive edge. And it feels good too. While coaching Agile organizations I have discerned specific principles that truly successful companies embrace. A student for life, I continue to learn about and understand success and the leadership that allows it to unfold. […]

Continue Reading

Teststrategi – unyttig pliktløp eller din viktigste mulighet for å avklare rammebetingelser for test?

Testledere bruker mye tid på å skrive teststrategier som ofte blir et dokument med liten praktisk betydning. Er tiden moden for å droppe teststrategien som et unyttig pliktløp? Eller er det enda viktigere å forankre grunnleggende rammer når prosjektene er mer dynamiske og uforutsigbare enn før? Foredraget gir deg nyttige tips om hvordan du som […]

Continue Reading

Slik integrerte og automatiserte vi våre ytelsestester inn i eksisterende utviklingsprosess

Ytelsestester kjøres typisk relativt sjelden og sent i utviklingsløpet, i tillegg til at testene er fjern fra utviklingen og krever spesiell kompetanse. Jeg vil i denne presentasjonen vise hvordan vi har gjort ytelsestestene mer utviklingsnære, og hvordan de er integrert i utviklingsteamets kontinuerlige integrasjonsprosess. Nøkkeltall fås nå lett fra kjøringer uten tidligere oppstartskostnad. Vanskelighetsgrad: Noe krevende […]

Continue Reading

Formel1 – Hurtig og presis testing med live testdata

Det kan være vanskelig å finne de riktige testene for å kunne avgjøre om man har bra kvalitet. Dette er vanskelig dersom man har lange verdikjeder, lite dokumentasjon og begrenset med tid. Denne presentasjoner tar for seg teststrategien med å bruke live testdata under testingen. Ikke bare fikk vi en fantastisk god testdekning, men dette […]

Continue Reading

Improve yourself with mental training

Your performance is a combination of a broad range of capabilities, such as IT-skills, knowledge, critical thinking but also your state of mind. The state of mind is one of the most underestimated factors of your performance. For this reason sport psychology is a booming business: A good state of mind will make the difference […]

Continue Reading

Behaviour Driven Development (BDD) – Hva er det, og når bør det brukes?

Grundige enhetstester og god testdekning er vel og bra, men de avdekker i hovedsak bare om utvikleren har kodet noe feil. Vel så ofte kommer feil av at utvikleren ikke har tolket kravene riktig. Behaviour-tester lukker dette gapet mellom utvikler og behovsstiller og gir en felles plattform for skriftlig beskrivelse av features. Behaviour-testene blir da […]

Continue Reading

How many defects are left?

How many times have you been asked by a key stakeholder like project manager, senior manager, development manager etc. about a number of defects that are left in a product? Or about a number of faults that you are going to detect in future e.g. in the following week of testing? What was your`s response? […]

Continue Reading