3 dagers kurs 8.-10. september i Oslo

Lær utforming av kravspesifikasjoner av én av de beste på området: Suzanne Robertson fra Volere. Dette er Voleres flaggskip-kurs. Suzanne har holdt kurset for Dataforeningen i en årrekke, og vi har fått veldig gode tilbakemeldinger. (NB: Antall plasser er begrenset til 24)

«god mix av teori og praktiske øvelser»
«Mega-viktig, inspirerende og gøy!»
«Materiellet vi fikk utdelt vil komme til nytte i min jobb»
«en strukturert A-Å oppsummering av the requirements process«
«det beste ved kurset var kurslederen, Suzanne Robertson og hennes kunnskaper»
“Absolutely fantastic course, will be extremely useful for me.”
«riktig antall kursdeltakere» (max 24)
«Anbefales!»

Utform gode kravspesifikasjoner

En god kravspesifikasjon skal kunne leses av både brukere og utviklere. Alle må på forhånd forstå hva som skal bli det endelige produktet. På den måten sparer man seg for mange ergrelser, forsinkelser og kostnader underveis. Mer fornøyde brukere og færre endringer etter lansering er også en følge av en god og komplett spesifikasjon.

Boken som du får utlevert
  • Hvordan finner du de kravene kunden ikke vet at han har?
  • Hvordan vet du at prosjektdeltagerne ikke misforstår hverandre?
  • Hvordan avdekker du hull i kravspesifikasjonen?

Denne workshopen over tre dager presenterer en komplett prosess for å definere omfanget av problemet, avdekke de virkelige kravene, teste dem og registrere dem på en tydelig, forståelig og entydig måte. Denne kravprosessen starter i virksomheten, for det er bare innenfor virksomheten at du kan avdekke de virkelige behovene. Da først er det mulig å skrive testbare krav for deretter å bestemme hvilket system man skal bygge. Å få programvaren riktig fra starten av er den mest effektive måten å lykkes på.

Boken “Mastering the Requirements Process” har som formål å samle og verifisere krav, uavhengig av om du jobber i et tradisjonelt eller smidig utviklingsmiljø. Her viser forfatterne hvordan du kan oppdage nøyaktig hva kunden ønsker og trenger, på en mest mulig effektiv måte.

“If the purpose is to create one of the best books on requirements yet written, the authors have succeeded.” -Capers Jones

Målgruppe:

Prosjektledere, rådgivere, prosjekteiere, kravstillere fra forretningssiden.
På de tidligere kursene har det vært en overvekt av deltakere fra systemutviklingsselskap. Kurset er like viktig og passende for de organisasjonene som kjøper softwaresystemer eller større tilpasninger i eksisterende systemer. Organisasjoner som jevnlig kjøper systemutviklingstjenester kan med fordel gjøre deler av kravinnsamlingen selv.

Erfaringsbasert modell

Volere kravspesifikasjonsmodell er utviklet av James og Suzanne Robertson gjennom mange år med erfaring fra hundrevis av prosjekter. Volere betyr å ville eller ønske, og modellen legger vekt på å beskrive brukerens krav i termer som er forståelige for brukeren, samtidig som det er presist nok til å danne grunnlag for design og test av et softwaresystem. Ved å bruke modellen sparer man seg dermed for misforståelser og uklarheter, og dette bidrar til å lage bedre systemer raskere og billigere. Les mer om modellen på volere.co.uk.

Det er god stemning på Suzannes MRP-kurs

Pris

  • Medlempris: 14900,00 eks.mva.
  • Ordinær pris: 16850,00 eks.mva.

    Kurset går over 3 dager og inkluderer lunsj. Du får i tillegg boken Mastering the Requirements Process (Suzanne og James Robertson) og 4 kompendier som gås gjennom i løpet av kurset.

Dine investeringer i krav blir mer lønnsomme etter dette kurset!