Om eHelse konferansen

Fra pandemi til den nye normalen – hvordan beholder vi farten?

eHelse-konferansen er en møteplass for fagfolk innen helse og IT hvor de kan dele erfaringer, drøfte ideer, strategier og løsninger for utviklingen av IT i Norges helse- og omsorgstjenester.

Konferansen gir tellende timer til legers spesialisering og etterutdanning. Allmennmedisin: godkjennes med 15 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen. Konferansen kan også godkjennes for alle spesialiteter med 15 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.

eHelse2022 konferansen er over to dager, med to separate spor på hver av dagene.

Pandemien krevde raske løsninger og nye arbeidsformer. Det ble tatt grep og funnet nye og kreative modeller, men også tilført ekstra midler. Samtidig ble det også gjort en formidabel innsats av mange aktører for å sy sammen og levere nye løsninger på kort tid. Hva ble gjort riktig her og hva kan vi lære av det som fungerte? Går det nå mot lysere tider innen e-helse?

Plenumsesjoner:
Vi starter med å se tilbake på pandemien og grepene som da ble tatt. Hør ass. helsedirektør Espen Nakstad og departementsråd Cathrine Lofthus sine vurderinger av de store linjene sett fra helsemyndighetene sin side, mens ledere fra KS, HSØ, og Legeforeningen belyser hvordan det så ut for de som stod oppe i det selv.

I avslutningsplenum setter helseminister Ingvild Kjerkol retningen videre, Folkehelsedirektør Camilla Stoltenberg og Ehelsedirektør Mariann Horness gir oss sine perspektiver, og vi går dypere inn i situasjonen for viktige kommunale og nasjonale løsninger.

Faglig fordypning
Vi har fire fagspor der vi fordyper oss i følgende tema:
1) Folk + ehelse = Folkehelse – Hvordan utnytte digitalisering til bedre folkehelse?
2) Samhandling for bedre pasientbehandling
3) Fremtidens pasientforløp . Hvor er vi på vei?
4) Helsedata i praksis

Les mer om sporene. 

Arrangeres av: