Om eHelse 2022

eHelse-konferansen er en møteplass for fagfolk innen helse og IT hvor de kan dele erfaringer, drøfte ideer, strategier og løsninger for utviklingen av IT i Norges helse- og omsorgstjenester. Konferansen gir tellende timer til legers spesialisering og etterutdanning. Allmennmedisin: godkjennes med 15 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen. Konferansen kan også godkjennes for alle spesialiteter med 15 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.

eHelse2022 konferansen er over to dager, med to separate spor på hver av dagene.

Vi klarte korona, men hvordan kommer vi oss videre nå?
Korona har vist at vi kan få til mye på kort tid. Dette reiser viktige spørsmål som:
• Hvordan få til en høyere takt av endringer fremover også?
• Har hastverket ført til dårlige valg, løsninger eller arkitekturer?
• Har prioriteringen av Koronatiltak hatt noen viktige bivirkninger?
• Hvordan bruke erfaringene med korona videre?
I åpningsstrømmen vil vi belyse disse spørsmålene med innlegg fra forskjellige ståsteder.

Spor 1: Folkehelse – kan det bli grunnmuren for et datadrevet helsevesen?
Spor 2: Fremtidens pasientforløp
Spor 3: Samhandling for bedre pasientbehandling
Spor 4: Helsedata for forskning

Les mer om sporene og send inn forslag til foredrag innen 15. oktober.

Arrangeres av: