Foredragsholdere 2015

Per-Kristian Foss
Per-Kristian Foss var finansminister i regjeringen Bondevik i stortingsperioden 2001-2005. Han er cand.mag. (med statsvitenskap, offentlig rett og kriminologi) fra Universitet i Oslo 1977, og har kurseksamen til hovedfag i statsvitenskap 1977-1979. Han har fungert som statsminister. I 2005 ble han utnevnte til kommandør av St. Olavs Orden 2005. Følg Per-Kristian Foss på Twitter
Erlend Oftedal: Allerede gått ut på dato?
Erlend har jobbet som utvikler i over 10 år og jobber nå som sikkerhetskonsulent i F-Secure. Han har utviklet sikkerhetsverktøy og holdt foredrag på norske og internasjonale utvikler- og sikkerhetskonferanser. Erlend er svært opptatt av hvordan man kan levere sikrere løsninger og hvordan dette kan gjøres på en effektiv måte. Følg Erlend Oftedal på Linkedin
Erlend Oftedal
Chris Andre Dale: Hacking i 2015 – Fra null kontroll til total dominasjon
Chris Dale jobber som penetrasjonstester og sikkerhetskonsulent i Netsecurity. Han har bakgrunn i programvareutvikling, drift av IT miljøer og sikkerhetsledelse. Han er også en SANS community instruktør og holder kursene «Hacking Techniques, Incident Handling & Exploits» samt «Incident Response Team Management».
Chris Andre Dale 2015

Niall Merrigan, Capgemini: Security Testers Toolkit
Niall is an Irish guy who ended up in Norway. He works in Capgemini in Stavanger as a Managing Consultant, and is also an Microsoft ASP.NET MVP since 2010, Azure Insider and ASPInsider. He spends a lot of time trying to break applications and increase security awareness. He hosts a blog at http://www.certsandprogs.com , a handy router scanning tool at https://www.amisharingstuff.com and tweets as @nmerrigan
 
Christoph Busch: Biometrics in a Mobile World
Christoph Busch is member of the faculty computer science and media technology at the Gjøvik University College (GUC), Norway. He holds a joint appointment with the computer science faculty at Hochschule Darmstadt (HDA), Germany. Further he lectures Biometric Systems at Technical University of Denmark (DTU) since 2007. He received his PhD in the field of computer graphics in 1997. In the same year he joined the Fraunhofer Institute for Computer Graphics (Fraunhofer IGD) as head of the department Security Technology. Prof. Dr. C. Busch has since been responsible for the acquisition, the management and the control of various applied research and development Projects.
Christoph Busch 2015 
Lars Erik Bråtveit: Nettverket som en sensor – hvordan oppdage og spore inntrengere?
Lars Erik jobber med sikkerhetsdesign og sikkerhetstesting hos Datametrix AS. Han har 18 års erfaring innen IT-sikkerhet og er brennende opptatt av det  tekniske og sosiale aspektet ved sikkerhet. Han er en ivrig foredragsholder og holder gjerne bedriftsinterne foredrag.
Lars-Erik-Braatveit
Janne Hagen: Digitalsamfunnets sårbarhet
Janne Hagen (PhD) er medlem i Digitalt sårbarhetsutvalg (Lysne-utvalget). Hun har mangeårig bakgrunn som forsker, og arbeider ved Forsvarets forskningsinstitutt FFI og Universitetet i Stavanger. Hun ledet Informasjonssikkerhetsutvalget i NSR i 2014.
Janne Hagen
Martha Eike: Personvernet i den digitale tidsalder
Martha Eike er senioringeniør i Datatilsynet, og jobber med informasjonssikkerhet og personvern særlig relatert til skytjenester, skole, digitalisering av offentlig sektor, innebygd personvern og Big Data. Martha er utdannet dataingeniør med mange års erfaring fra QA og programvareutvikling, og har de siste tre årene jobbet i Datatilsynet.
Eike_Martha_2014_portrett
Caroline Ringstad Schultz: Hold dine ansatte i (sikkerhets)form!
Caroline er utdannet jurist, og jobber i seksjon for informasjonssikkerhet i Difi. Hun leder for tiden prosjektet «kompetanse- og kulturutvikling», som skal hjelpe offentlige virksomheter med å heve kompetansen innen informasjonssikkerhet blant sine medarbeidere.
Caroline Ringstad Schultz
Lasse Berg Andersen: Visualisert ROS-analyse – kunnskap, engasjement og oversikt
Lasse Berg Andersen er administrerende direktør i Combitech Norge som blant annet arbeider med problemstillinger i grenseflaten mellom Informasjonssikkerhet, Arkitektur og Risikostyring. Lasse er også tilsatt som professor II ved Universitetet i Stavanger. Han er utdannet sivilingeniør med doktorgrad i risikoanalyse og har mer enn 24 års erfaring med risikostyring innen konsulentvirksomhet og forskning i både inn og utland. Han har ledet en lang rekke prosjekter knyttet til utvikling og implementering av prosesser og metodikk for effektiv risikostyring, herunder «OpRisk prosjektet» som fra 2007 til 2014 arbeidet med nye tilnærminger for styring av operasjonell risiko i bank og finansindustrien.
 Lasse Berg Andersen
Martin Guy Williams: Why company culture needs to evolve in order to counter the modern day security threat
Martin is EY’s cyber security leader in Western Norway and has worked within IT & Information Security since 1991 and as a consultant since 2000. He helps organizations assess their security risks and then works with them to design and implement security measures that balance cost and risk. Martin has experience from both public and private sector and has worked internationally as well as more than six years in Norway.
MGW
 Waldo Rocha Flores: Why company culture needs to evolve in order to counter the modern day security threat
Waldo is responsible for the service field of behavioural information security at EY, where he works with helping organizations measure and improve employee security behaviours. Before joining EY he conducted research within behavioural information security at the Royal institute of Technology (KTH). Waldo has published papers in several scientific journals, including Computers & Security and Information Management and Computer Security.
Waldo
Roger Johnsen: Informasjonssikkerhet: En forutsetning for nasjonal verdiskaping
Roger Johnsen er administrerende direktør i Norsk senter for Informasjonssikring, NorSIS.
Roger Johnsen

 

 

Share This