Topp meny

Program

08:00-08:30

Registrering og kaffe

Velkommen


Åpningsforedrag ved samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde

08:45-09:30

DEL 1 - Trusselbildet

Lyntale ved Ingjerd Blekeli Spiten, konserndirektør i DNB


Lyntale ved Cecilie Daae, Direktør, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

Lyntale ved Hans Christian Holte, Skattedirektør


Paneldebatt


Ledes av Mats Lillesund, DNB

09:30-10:20

DEL 2 - Opplæring/Kulturbygging

Lyntale ved Grete Orderud, avdelingsdirektør i avdeling for Digital transformasjon i Difi.

Lyntale ved Cathrine Lofthus, adm.dir. Helse Sør-Øst


Informasjonssikkerhet og personvern – naturlig del av styremøtene


I landets desidert største regionale helseforetak (nær 80.000 ansatte på tre millioner personer/bedrifter) er oppmerksomheten rundt informasjonssikkerhet og personvern en naturlig del av alle beslutningsprosesser så vel som i den ansattes hverdag. Uønskede hendelser underveis i digitaliseringsprosessene har økt oppmerksomheten ytterligere.

Lyntale ved Jørgen Larssen, Chief Risk Officer, Storebrand


Erfaring med opplæring og kulturbygning av ledelsen i Storebrand

Lyntale ved Mette Mo Jakobsen, Seniorrådgiver, Universitets- og høgskolerådet


Nasjonalt samarbeid i Universitets- og høgskolesektoren for å øke digital sikkerhetskompetanse

Paneldebatt


Ledes av Mats Lillesund, DNB


10:20-10:50

Pause med lett servering

10:50-11:50

DEL 3 - Sourcing/Outsourcing

Lyntale ved Bjørn Erik Thon, direktør i Datatilsynet


Mangel på kompetanse og innsikt i teknologi og informasjonssikkerhet kan skaper store utfordringer i outsourcing-avtaler

Lyntale ved Hans-Henrik Merckoll, adm.dir i IBM Norge


Lyntale ved Lars Norman Andersen, assisterende rådmann i Narvik Kommune


Narvik Kommune 7 år etter

Paneldebatt


Ledes av Mats Lillesund, DNB

Avslutning og oppsummering


Vi tar forbehold om endringer i programmet som skyldes uforutsette hendelser.

Tid: Onsdag 6. november 2019 kl. 08:30 – 12.00.
Registrering fra kl. 08:00

Sted: DNB, Dronning Eufemias gate 30, Oslo

Takk til vår sponsor:

Powered by WordPress. Designed by WooThemes