Topp meny

Program

08:00-08:30

Registrering og kaffe08:30-08:45

Velkommen! Renate Thoreid, Telenor, og leder av faggruppen Informasjonssikkerhet i Dataforeningen

Åpning av "Cybersikkerhet på styrerommet 2019" ved statssekretær i justis- og beredskapsdepartementet Karianne Hansen

08:45-09:30

DEL 1 - Trusselbildet

Lyntale ved Ingjerd Blekeli Spiten, konserndirektør i DNB


Ledelsens utfordringer i høy digitaliseringstakt


Finansbransjen digitaliseres raskt. Dette gir nye digitale sårbarheter, trusler og angrepsmetoder. Hvordan kan vi som ledere sørge for riktige prioriteringer i et uoversiktlig terreng?

Lyntale ved Cecilie Daae, Direktør, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)


Når vi digitaliserer bygger vi samtidig inn mye sårbarhet. Det er viktig å ha redundante systemer og sikre at man har en plan B.


Lyntale ved Hans Christian Holte, Skattedirektør


Hvordan sikre seg mot cyberangrep i organisasjonen?


Det er et møysommelig arbeid, hvor det viktigste stikkordet er bevissthet i alle deler av organisasjonen, og sørge for at det ikke er mange svake ledd.

Paneldebatt


Ledes av Mats Lillesund, DNB

09:30-10:20

DEL 2 - Opplæring/Kulturbygging

Lyntale ved Grete Orderud, avdelingsdirektør i avdeling for Digital transformasjon i Difi.


Informasjonssikkerhet – et lederansvar og en mulighet


God informasjonssikkerhet er en forutsetning for å lykkes med den digitale transformasjonen. Det er ledernes ansvar for å sette arbeidet i system. Hvorfor er det viktig og hvordan kan det gjøres?


Lyntale ved Cathrine Lofthus, adm.dir. Helse Sør-Øst


Informasjonssikkerhet og personvern – naturlig del av styremøtene


I landets desidert største regionale helseforetak (nær 80.000 ansatte på tre millioner personer/bedrifter) er oppmerksomheten rundt informasjonssikkerhet og personvern en naturlig del av alle beslutningsprosesser så vel som i den ansattes hverdag. Uønskede hendelser underveis i digitaliseringsprosessene har økt oppmerksomheten ytterligere.

Lyntale ved Jørgen Larssen, Chief Risk Officer, Storebrand


Håndtering av cyberrisiko – fra risikoeierskap til lederskap

Lyntale ved Mette Mo Jakobsen, Seniorrådgiver, Universitets- og høgskolerådet


Nasjonalt samarbeid i Universitets- og høgskolesektoren for å øke digital sikkerhetskompetanse

Paneldebatt


Ledes av Mats Lillesund, DNB


10:20-10:50

Pause med lett servering

10:50-11:50

DEL 3 - Sourcing/Outsourcing

Lyntale ved Bjørn Erik Thon, direktør i Datatilsynet


Mangel på kompetanse og innsikt i teknologi og informasjonssikkerhet kan skaper store utfordringer i outsourcing-avtaler

Lyntale ved Hans-Henrik Merckoll, adm.dir i IBM Norge


Hydro-angrepet: Å bistå når det smeller

Lyntale ved Lars Norman Andersen, assisterende rådmann i Narvik Kommune


Narvik Kommune 7 år etter


Narvik kommune gjorde et veivalg i 2011 der valget sto mellom å følge den trygge og tradisjonelle veien, eller gå opp en ny sti. På den måten kunne man samtidig se etter nye muligheter og gjøre seg kjent med andre og nye måter å løse gamle problemer på. Reisen med Google og saken med Datatilsynet ble en bratt lærekurve innen juridiske problemstillinger for skytjenester da Datatilsynet valgte å se prinsipielt på hvordan personvern og informasjonssikkerhet kunne løses tilfredsstillende for bruk av offentlig sektor i Norge.

Paneldebatt


Ledes av Mats Lillesund, DNB

Avslutning og oppsummering


Terje Wold, Styreleder Invenia AS og Den Norske Dataforening


Vi tar forbehold om endringer i programmet som skyldes uforutsette hendelser.

Tid: Onsdag 6. november 2019 kl. 08:30 – 12.00.
Registrering fra kl. 08:00

Sted: DNB, Dronning Eufemias gate 30, Oslo

Takk til vår sponsor:

Powered by WordPress. Designed by WooThemes