Info om tidligere ERP-systemer

Program 2015

Tidspunkt Tema
09:00 ERP-systemer i Norge; status og trender
Hva er viktig å merke seg med hensyn til eierskifter, fusjoner, nykommere og partnerskap. Hvilke ERP-systemer har vi å velge mellom? ERP-landskapet i Norge beskrives.Stikkord: SaaS, On-Premise
09:50 Pause og mingling i utstillingsområdet
10:10 Partnere og bransjeløsninger; løsningsarkitekturer
Hva er en god implementeringspartner og hvilke krav skal vi stille?
I denne timen skal vi tydeliggjøre partnerstrukturen rundt de ledende ERP-systemene, og tydeliggjøre forskjellene.
Hva er en god bransjeløsning, og hvilke kvalitetskrav kan vi definere.Stikkord: Integrasjon, OEM, ISV, VAR
11:00 Pause og mingling i utstillingsområdet
11:20 IT-støttet forretningsutvikling; Digital evolusjon eller digital transformasjon
For å lykkes i et høykostland som Norge må vi jobbe smartere. Produktiviteten må opp. Derfor må vi se sammenhengen mellom systembruk og forretningsutvikling. Vi må definere et «digitalt ambisjonsnivå» og utøve  god transformasjonsledelse».Stikkord: Teknisk gjeld, Innovasjonsgjeld
12:10 Lunsj
13:00 Anskaffelses- og kontraktsmodeller
Vi må tenke nytt når det kommer til anskaffelse og kontrakter.  I denne timen vil vi rette søkelyset mot nye måter å brekke opp leveransen på, og introdusere en ny prosess som kalles «Dialogbasert anskaffelse».Stikkord: Kalkylemodeller, RFI, RFP, SSA-T, IKT-Norge
13:45 Pause og mingling
14:05 Implementeringsmodeller; prosjektstyring i ERP-prosjekter
SaaS-løsninger krever en annen tilnærming til implementering enn den tradisjonelle on-premise løsningen. Den klassiske fossefallsmodellen må vike plass for mer smidige implementeringsmodeller.Stikkord: SCRUM, Malbasert implementering, ETC/EAC
14:50 Pause og mingling
15:10 Effekter og gevinstrealisering; endringsledelse
Anskaffelse og implementering er kostnadskrevende. Vi vil ha pay-back!. Kost/nytte analyser er en krevende øvelse, og vi må skille klart mellom effektene og gevinstene.Stikkord: Prosessgevinster, Salgs- og innkjøpsgevinster, Kapitalgevinster.
15:55 Pause og mingling og lett servering
16:10

Lyntaler av leverandørene

Lyntaler

Les mer om lyntaler

17:17 Pause og mingling
17:30 ERP-implementering anno 2015; Hvordan skapes et godt prosjekt?
Plenumsdiskusjon ledet av Bo Hjort Christensen.
Deltakere: Leverandørene
 18:10 — Slutt —

 

Share This