Rundt 200 IT-folk samlet seg i kirkerommet for fjerde året på rad. De skulle lytte til eksperter, oppleve internasjonal keynote og sist men ikke minst, var de nominerte svært spente på om de kom til å vinne i sin kategori.

Hedersprisen 2016: Erik Fossum

fossumRosingakademiets Hederspris deles ut til enkeltpersoner (og i spesielle tilfeller virksomheter) som på en fortjenestefull og betydelig måte har bidratt i utviklingen, markert og preget norsk IT-fag og -bransje nasjonalt eller internasjonalt over en lengre periode. Prisen deles ut de år det er funnet verdige kandidater.

Juryens begrunnelse:
Digitalisering er et nøkkelord som hele verden har med i sine planer for en smartere fremtid for både land og mennesker som bor i landet.

I Norge har vi tatt et stort skritt i denne retningen, og det begynte for hele 11 år siden da Altinn åpnet for første gang.  Mer enn 200 millioner skjema og meldinger har passert via løsningen de siste 11 årene og de totale besparelsene for samfunnet ligger trolig et sted mellom 15 og 20 milliarder kroner.  Som innbygger i dette landet har vel hver og en av oss spart timer med frustrasjon og gremmelse over selvangivelsen.

Altinn ble ikke bygget på en dag, og det var både motstand og svak politisk forankring i utviklingsprosjektet, men tre personer turte å tenke utradisjonelt, innovativt og på tvers av etatsgrensene.  Disse tre har lagt grunnlaget for at Norge i dag er et smartere land.

Vinneren av årets hederspris går til en av opphavsmennene bak it-prosjektet som, mer enn noe annet, har endret det offentlige Norge. Filosofien til de involverte personene var «man må finne sammen, man må arbeide på tvers»… og gjennom interne midler utviklet Skatteetaten, SSB og Brønnøysundregistrene;  ELIN – Elektronisk innrapportering .  Mens de arbeidet med ELIN så kom internett for fullt og de startet prosjektet som de kalte Alternativ Innrapportering – dagens Altinn.

ROSING_red[1]

Juryen har i år bestått av

 • Terje Wold, Styreleder DND og CEO Invenia
 • Cathrine Klouman, Lindorff
 • Terje Mikalsen, Tysvar
 • Geir Horn, Universitetet i Oslo
 • Morten Thorkildsen, Rejlers
 • Truls Berg, Digital Insight
 • Kjell Rusti, Steria
 • Cato Musæus, CM Consult
 • Alfhild Stokke, Direktoratet for e-Helse
 • Tone Dalen, DND

 

Årest Girl Geek 2016: Karen Dolva

Karen Dolva Co Founder and CEO at No IsolationI samarbeid med Girl Geek Dinner deler vi i år ut prisen Årets Girl Geek. Juryen er kreativ og frittenkende, og er ikke bundet til å følge stringente retningslinjer for tildelingen.

Prisen, som definitivt ikke er kjønnsnøytral, skal illustrere en helt unik og kreativ løsning på en utfordring ved hjelp av IT. Produktet eller tjenesten skal gi potensialer for leverandøren.

Juryens begrunnelse:

Prisen skal gå til en person eller en gruppe som har brutt barrierer, vist åpenhet og brukt teknologi til å skape en stemme/produkt/verktøy som har gitt høy nytteverdi og/eller medført verdifull endring i samfunnet.
Årets vinner av Årets Girl Geek betyr enormt mye for de som er i målgruppen for arbeidet vinneren har lagt ned. Arbeidet er samfunnsnyttig og samfunnsøkonomisk og kobler på en glitrende måte sammen teknologi og omsorg.

Juryen begrunner valget med at prisen bør kunne gi anerkjennelse for arbeid som er nystartet og fortjener positiv oppmerksomhet, og for å hjelpe til med å løfte frem nye Girl Geeks som ikke har rukket å få så mye oppmerksomhet enda.
Vi er utrolig stolte av å kunne presentere Karen Dolva i No Isolation som Årets Girl Geek 2016 for arbeidet med å utvikle roboten AV1 som bringer elever med langvarig sykdom ut av isolasjon.

Juryen har i år bestått av

 • Juryleder: Tone K. Skartveit, Daring Communications
 • Jenny Eide Nerland, EVRY
 • Rikke Cassandra Maske, Ørland kommune
 • Torund Bryhn, KORERO

 

IT-Sikkerhetsprisen 2016: helsenorge.no

helsenorgeno-300x56Dette er et samarbeid mellom DND, ISF og ISACA, og deles ut for å skape interesse for, fokusere på, og markere betydningen av IT- og informasjons-sikkerhet
Prisen ble delt ut for første gang i 2002.
Juryen for Rosing IT-sikkerhetsprisen 2016 består av 6 representanter, hhv. 2 fra ISF, 2 fra ISACA og 2 fra DND.

Juryen legger vekt på:
Kandidaten(e) skal på en positiv måte ha bidratt til økt IT- og informasjonssikkerhet. Bidraget kan være gjennom formidling, opplæring eller holdningsskapende arbeid; ved å fremme nyskapende tenkning; eller ved å ha utviklet og implementert egnede metoder, standarder, konsepter, teknologi eller tjenester som har gitt gode dokumenterte resultater.

Juryens begrunnelse:
Juryen mener at den offentlige helseportalen, helsenorge.no, er en fremtidsrettet løsning som viser at det er mulig å dele sensitive opplysninger med innbyggerne på en sikker og effektiv måte uten at systemet blir for tungvint for sluttbrukerne.

Årets vinner av Rosing IT-Sikkerhetsprisen 2016 har utmerket seg svært positivt ved sitt sterke fokus på informasjonssikkerhet og ikke minst deling av informasjon.

Vinneren har gjennom gode løsninger vist at det er mulig å tilgjengeliggjøre sensitiv informasjon på en sikker måte for en sammensatt brukergruppe uten at brukerterskelen blir for høy.
Gjennom god sikkerhetsarkitektur, med innebygget personvern, og gjenbruk av felleskomponenter har vinneren laget en fremtidsrettet løsning. Arbeidet kan gi muligheter og bane vei for andre tjenester med tilsvarende høye sikkerhetskrav.

Løsningen er et viktig bidrag for å effektivisere og forenkle sikker samhandling mellom ulike aktører og innbyggere

 

Årets toppleder 2016: Christine Bergland og Arne Mjøs

christine-bergland-258x300Årets toppleder deles ut til en toppleder (CxO, administrerende direktør, divisjonsdirektør, o.l.) som har utmerket seg mht. å anvende IT i egen virksomhet. Kandidaten skal ikke bare ha vist god forståelse for hvordan IT kan bidra til å utvikle eller forbedre virksomheten, men også foretatt prioriteringer og fattet beslutninger som har gitt resultater. Prisen har vært delt ut ni ganger tidligere.

Christine Bergland, Executive Director, Direktoratet for e-helse:

Vinneren har gått fra å være en it-leder til å bli en fantastisk toppleder som leder arbeidet med å samordne en sektor som pr. i dag har nærmere 17.000 aktører, som hver har valgt sine egne løsninger.

 • Vinneren fremstår med klare tanker og prinsipper for Digitalisering gjennom standardisering av teknologi slik at man kan etablere en plattform for utvikling og innovasjon.
 • Vinneren har etablert en god forankring med ulike områder og enheter innen virksomheten – (For som dagens vinner sa for et par år siden ”vi kan ikke sitte her og designe løsninger”.)
 • Vinneren er kjent for å bruke allianser med andre på tvers av nivåer, internt og eksternt, for å forankre mål, prioriteringer og prosjekter.
 • Vinneren arbeider bevisst med andre enheter i digitaliseringsarbeidet – ”det er 80% OU og 20% teknologi”.
 • Vinneren fremstår som engasjert, ærlig og uredd, og beskrives som et fyrtårn som fronter utfordringer, driver en strategisk agenda og får til leveranser.
 • Vinneren tiltrekker seg sterke og dyktige medarbeidere og er en svært populær leder blant sine ansatte

Vinneren har bygget opp en virksomhet der vedkommende begynte med en stab kjennetegnet av ”byråkrattenkning” som er endret i retning av et softwarehus, mens målet er å bli en superflink bestiller.
Gjennom denne perioden har vinneren gått fra å være en IT-leder til å lede hele hele arbeidet. Flere juryen har snakket med, og hvor noen var konkurrenter til denne prisen, har kommentert at de utrolig imponert over det vedkommende har fått til.
Vedkommende fremstår som ”one of a kind” innen den sektoren vedkommende jobber.

arne-mjos-500x450

Arne Mjøs, administrerende direktør i Itera:

Vinneren er gründeren som gjennom 20 år har bygget opp et selskap til det som i dag er børsnotert konsern og som har virksomhet i 5 land.

For to år siden ledet vinneren selskapet gjennom en fantastisk transformasjonsprosess til det som i dag er et selskap med en sterk organisasjon som spesialiserer seg om IT-løsninger i grensesnittet mellom IT og kommunikasjon. Vinnerens evne til å gjennomføre denne omleggingen har hatt stor betydning for for juryens valg.

Vinneren dyrker sine ansatte og flere av dem juryen har snakket med har trukket frem at han både er empatisk og rasjonell: at han beundrer sine ansatte, og engasjeres voldsomt av deres prestasjoner samtidig som at mange omtaler ham som en «rå» forhandler i forretningssammenheng.

Flere vi har snakket med har også trukket frem at han til tider kan oppfattes som litt distré.

På Innovasjonsdagen i 6. september ble konsernet kåret til en av Norges 25 mest innovative…. og i dag kårer vi konsernets leder til årets toppleder.

 

Om juryen:

Juryen ledes av R. Christian Torp, COO i DND. Med seg har han en svært kompetent gruppe personer bl.a. tidligere styremedlemmer i DND og tidligere vinnere.

 

Årets IT-Direktør 2016: Erik M. Hansen

erik-m-hansen-267x300Årets IT-direktør er en pris som skal hedre en IT-leder (IT-direktør, CIO, CTO) som har utmerket seg gjennom sin innsats for å bidra til utvikling av virksomheten i form av forretningsutvikling og innovasjon, eller rett og slett at man bidrar til “operational excellence” gjennom effektive prosesser og tjenesteleveranser på forretningssiden.

Juryens begrunnelse:
Årets vinner har gjennom mange år jobbet knallhardt for å ta i bruk IT og vært direkte medvirkende til å løfte virksomhetens til landets fremste innen denne sektoren.

Vinneren har jobbet i tospann med topp-ledelsen, og sammen har de ryddet, konsolidert og integrert for å kunne levere nye tjenester. I dette arbeidet har man ofte vært i forkant og en ledestjerne for andre virksomheter i samme sektor.

Arbeidet har medført betydelige utfordringer –  gjennom store omstillinger og moderniseringer har man nå lagt fundamentet og plattformen for moderne fremtidsrettede tjenester.
Dette er blitt lagt merke til av Regjering og Storting.

Årets vinner begynte som leder av IT avdelingen på Haukeland sykehus i 1994, og ble direktør i Helse Vest IKT ved etableringen i 2004.

Av leveranser kan vi nevne :

 • tok i bruk eResept som første helseregion,
 • drivende i arbeidet med “Kjernejournal” – DIPS for alle foretak i Vest
 • lå i forkant med “Vestlandspasienten.no” som ble lansert lenge før noen andre helseforetak. Man valgte å gjøre grunnarbeidet i forkant av nødvendig lovendring.

Helse Vest IKT er posisjonert som en “endringspartner” for helseforetakene. I tillegg bidrar årets vinner på det nasjonale plan slik at IT kan være med på å forenkle pasientbehandlingen i større grad enn noen gang før.

 

Om juryen:

Juryen ledes av Ragnvald Sannes, Førstelektor på Institutt for strategi ved Handelshøyskolen BI. Med seg har han en svært kompetent gruppe personer fra bl.a. Dataforeningens faggruppe Ledelse og Strategi som han også leder.
 
(Bilder av Stian Gregersen)

Share This