Årlig deler vi ut IT-sikkerhetsprisen for å skape interesse for, fokusere på og markere betydningen av IT- og informasjonssikkerhet. Juryen for Rosing IT-sikkerhetsprisen består av 6 representanter, hhv. 2 fra ISF, 2 fra ISACA og 2 fra DND.

Hvem vinner IT-sikkerhetsprisen?

Prisen tildeles kun virksomheter, produkter eller tjenester som hører til i, eller er utviklet i, Norge. Juryen kan i helt spesielle tilfeller gi prisen til enkeltpersoner som alene har utføret handlinger som har hatt stor betydning for IT- og informasjonssikkerhet i Norge siste året. Tidligere vinnere ser du lenger ned på siden.
.

Juryen legger vekt på følgende:

Kandidaten(e) skal på en positiv måte ha bidratt til økt IT- og informasjonssikkerhet. Bidraget kan være gjennom formidling, opplæring eller holdningsskapende arbeid; ved å fremme nyskapende tenkning; eller ved å ha utviklet og implementert egnede metoder, standarder, konsepter, teknologi eller tjenester som har gitt gode dokumenterte resultater.
.

Nominer din kandidat

Registrering av kandidater skjer på ekstern webside. Merk at fristen for kandidater egentlig er passert men om du har en god kandidat så kan du fortsatt registerer kandidaten her: srvy.no/konsulentprisen/

.
Juryen består av følgende fagpersoner:

Faggruppen Informasjonssikkerhet
i Den norske dataforening

.
ISF – Norsk Informasjonssikkerhetsforum
.
ISACA Norway Chapter
.
Juryleder

Renate Thoreid
Business Security Officer
Telenor
.
.

Vibeke Gjøsdal
Seniorrådgiver
Holte Consulting
.

Eli Sofie Amdam
Seniorrådgiver
Trancendent Group Norge
.
.
Eskild Storvik
Managing Consultant
Capgemini Norge
.
Tone Bakås
Personvernombud
Hedmark og Oppland fylkeskommune
.

Siw Tynes Johnsen
Manager | Cyber Security and Privacy
EY
.

 

Les forøvrig om retningslinjer for habilitet nederst på denne siden.


Tidligere vinnere av IT-sikkerhetsprisen:

IT-sikkerhetsprisen ble første gang utdelt av ISF i 2002. Fra 2006 har prisen vært et samarbeid mellom ISACA, ISF og Den norske dataforeningen.

HelseNorge.no vant prisen i 2016 (les mer her)

Crypho - Vinner av Rosings IT-sikkerhetspris 2015

“Årets vinner har utmerket seg svært positivt ved sitt sterke fokus på informasjonssikkerhet og personvern. Problemstillingene som både informasjonssikkerhet og personvern stiller ovenfor samfunnet og de løsningene vi benytter har vært en avgjørende faktoren for juryens beslutning i år. Vinneren har over tid jobbet for å fremme informasjonssikkerhet og personvern i det norske og internasjonale markedet og er et godt eksempel på at Norske informasjonssikkerhetsvirksomheter kan være en eksport og er med å sette Norge på det internasjonale kartet. De har jobbet over tid med et produkt som har høye krav til sikkerhet og strenge krav til kryptering, samtidig som de har satt brukerens personvern og eierskap til egen data i sentrum. Slike problemstillinger kan fort føre til en høy brukerterskel, men vinneren har klart å kombinere høye sikkerhetskrav med en løsning som er enkel å benytte for vanlige brukere. Med brukervennlighet i fokus har vinneren klart å lage en løsning som bidrar til å heve sikkerhetsnivået nasjonalt som internasjonalt for vanlige brukere og virksomheter, men også for journalister og menneskerettighetsforkjempere verden over.”

KRIPOS vant Rosings IT-sikkerhetspris 2014

"Vinneren utmerker seg ved å gå grundig til verks, analysere, dokumentere, åpent etablerer smidig samarbeid med aktuelle aktører for så å levere når saken fremdeles er aktuell. Vinnerens leveranser og arbeid er viktig for staten Norge, for virksomheter og for enkeltpersoner, for lovlydige så vel som de kriminelle, for unge og for gamle. Datakriminalitet er komplekse saker som ofte går på tvers av landegrenser med en rekke juridiske utfordringer. Årets vinner har ved grundig arbeid og godt nasjonalt- og internasjonalt samarbeid, ført flere saker for retten som har resultert i domfellelse og et klart signal til kriminelle at Norge ikke er en frihavn når det kommer til denne typen ny kriminalitet."

Dagbladets Null CTRL vant Rosings IT-sikkerhetspris 2013

Juryen (som tradisjonen tro er et samarbeid mellom DND, ISACA og ISF) har valgt en aktør som gjennom en lengre periode og stor innsats har satt informasjonssikkerhet på dagsorden for veldig mange – og utøvd en rolle som har gitt resultater langt utover sin vanlige og forventede funksjon. Vinneren har igjennom sitt arbeid bevisstgjort både vanlige private personer, bedrifter, media og myndigheter. Vinneren utmerker seg ved å bruke gravejournalistikk, nærbilder og menneskelige fortellinger om sikkerhetsmessige konsekvenser. Resultatet gjør informasjonssikkerhet og sårbarheter forståelig på et nivå folk kan forstå og relatere seg til og vinneren kan vise til omfattende resultater av å teste datasikkerheten for hele Norge. Et sekssifret antall IP-adresser og enheter på nett er undersøkt, og flere tusen kritiske systemer er avslørt som sårbare. Arbeidet har medført at flere instanser har varslet om regelendringer og nye veiledninger. Totalt er et firesifret antall sikkerhetshull lukket som direkte følge av arbeidet.

Høgskolen på Gjøvik vant Rosings IT-sikkerhetspris 2012

«Juryen har valgt en kandidat som på en meget god måte, og over lang tid, har bidratt til å fremme fokus på Informasjonssikkerhet. (...) Siden starten med M.Sc.-programmet for 10 år siden tilbyr Høgskolen nå både B.Sc- og Ph.D-nivå, og utdanner flere Informasjonssikkerhetseksperter enn noen annen institusjon i landet. Kandidaten har på nasjonalt nivå et unikt forskningsmiljø med en størrelse og tyngde som overgår tilsvarende ved landets øvrige, større universiteter. Høgskolen i Gjøvik utmerker seg også internasjonalt og tiltrekker seg oppmerksomhet globalt fra både doktorgradsstipendiater, forskningspartnere og offentlige- og private interessenter»

High Density Devices vant Rosings IT-sikkerhetspris 2011 for produktet Crypto Adapter

HDD lanserte tidlig i år (merk 2011) Crypto Adapter som krypterer eksternt lagrede data blant annet på minnepinner og eksterne disker på en enkel måte. Crypto Adaper benyttes av både forsvar og myndigheter så vel som i det kommersielle markedet, i både inn- og utland.

ID-Tyveriprosjektet vant Rosings IT-sikkerhetspris 2010

Juryen valgte en aktør som, gjennom et konstant fokus over flere år, har fått satt informasjonssikkerhet på dagsorden. Vinneren har ved utrettelig innsats bevisstgjort både media, myndigheter samt Ola og Kari om et problemområde der tyveri og svindel har eskalert i omfang de siste årene. Gjennom hele sitt arbeid har prosjektet gjort mange oppmerksomme på farene ved identitetstyveri og dermed også hindret sannsynligheten for denne typen svindel.

SIGNICAT vant Rosings IT-sikkerhetspris 2009

”Juryen valgte en kandidat som ikke bare har satt Informasjonssikkerhet på agendaen, men som også har valgt å levere sikkerhetsmessige løsninger innenfor et tradisjonelt krevende område. Vinneren har gått fra å være en av de første leverandørene som etablerte og drev en online Identity Provider-tjeneste til å bli sertifisert og godkjent som leverandør av eID-tjenester i de nordiske markedene, inkludert dekning av alle offentlig tilgjengelige eID'er med utbredelse i Norden. Arbeidet har allerede vakt internasjonal anerkjennelse ved blant annet årets IDDY-pris i USA. ”
Oljeindustriens Landsforening (OLF) Arbeidsgruppe for Informasjonssikkerhet
2008 Arbeidsgruppe for Informasjonssikkerhet

SIGNICAT vant Rosings IT-sikkerhetspris 2009

Bærum Kommune
2007

SIGNICAT vant Rosings IT-sikkerhetspris 2009

Nettvett.no
2006 Post og teletilsynet

SIGNICAT vant Rosings IT-sikkerhetspris 2009

Wallenius Wilhelmsen Lines
2004 Wallenius Wilhelmsen Lines

SIGNICAT vant Rosings IT-sikkerhetspris 2009

Høgskolen på Gjøvik
2003

SIGNICAT vant Rosings IT-sikkerhetspris 2009

Hederspris til Per Hansen
Heders- pris 2003 Per Hansen

SIGNICAT vant Rosings IT-sikkerhetspris 2009

Norsk Tipping
2002 Norsk Tipping

SIGNICAT vant Rosings IT-sikkerhetspris 2009


Juryens habilitet:

I et lite IT-land som Norge, vil det fra tid til annen oppstå habilitetsproblematikk. Leder for hver enkelt jury, har derfor ansvaret for at følgende retningslinjer blir fulgt når spørsmål om habilitet oppstår.

  • Medlemmer av juryen for Rosings IT-Sikkerhetsprisen kan ikke vinne prisen.
  • Hvis et jurymedlem er direkte involvert i en nominert kandidat på eiersiden eller i utvikling/realisering, trer respektive jurymedlem ut av juryen frem til det er avklart om kandidatene eventuelt IKKE nomineres som en av finalistene.
  • Hvis et jurymedlem er ansatt i- eller har annen tilknytning til bedriften/organisasjonen som ”eier” en nominert kandidat, skal det respektive jurymedlem IKKE delta i vurderingen av den nominerte kandidaten. Om kandidaten skulle bli nominert som finalist – trer respektive jurymedlemmet ut av juryen til avgjørelse er fattet. Om kandidaten ikke blir nominert som finalist – fortsetter juryarbeidet med samtlige jurymedlemmer.

.

 

You might also like
Share This