Årets IT-direktør er en pris som skal hedre en IT-leder (IT-direktør, CIO, CTO) som har utmerket seg gjennom sin innsats for å bidra til utvikling av virksomheten i form av forretningsutvikling og innovasjon, eller rett og slett at man bidrar til “operational excellence” gjennom effektive prosesser og tjenesteleveranser på forretningssiden.

Juryen ønsker nominasjoner fra private og offentlige virksomheter som er brukere av IT i egen virksomhet.
.

Juryen legger vekt på følgende:

Kandidaten må kunne vise til forretningsmessige resultater som henger sammen med virksomhetens bruk av IT enten gjennom gode forretningsprosesser eller i form av omstillinger og innovasjon.
I hvilken grad kandidaten har en aktiv rolle i beslutninger og prioriteringer mht. hvordan virksomheten anvender IT
I hvilken grad kandidaten driver frem strategiske endringer basert på bedre og smartere anvendelse av IT
I hvilken grad kandidaten bidrar til å utvikle en organisasjon som er “fremoverlent” mht. å adoptere nye teknologiske løsninger på en hensiktsmessig måte.
.

.

Nominer din kandidat

Registrering av kandidater skjer på ekstern webside. Merk at fristen for kandidater egentlig er passert men om du har en god kandidat så kan du fortsatt registerer kandidaten her: srvy.no/konsulentprisen/

.

Juryen består av følgende fagpersoner:

I 2018 har vi kombinert jury for kategoriene Årets toppleder, Årets IT-direktør/-leder, Årets konsulentselskap og Årets konsulent. Les mer om juryen her.

Les forøvrig om retningslinjer for habilitet nederst på denne siden eller her.
.

Tidligere vinnere av Årets IT-direktør:

IT-direktørprisen ble første gang utdelt i 2014. Den ble ikke delt ut i 2017.

2016
Erik M. Hansen
CEO/IT-direktør
Helse Vest IKT AS
2015

Karl Olav Wroldsen ln
Avdelingsdirektør IT / CIO
Skattedirektoratet
2014
Christine Bergland Christine Bergland ln
Assisterende helsedirektør/
CIO e-helse
Helsedirektoratet

.
Juryens habilitet

I et lite IT-land som Norge, vil det fra tid til annen oppstå habilitetsproblematikk. Leder for hver enkelt jury, har derfor ansvaret for at følgende retningslinjer blir fulgt når spørsmål om habilitet oppstår.

  1. Hvis et jurymedlem er direkte involvert i en nominert kandidat på eiersiden eller i utvikling/realisering, trer respektive jurymedlem ut av juryen frem til det er avklart om kandidatene eventuelt IKKE nomineres som en av finalistene.
  2. Hvis et jurymedlem er ansatt i- eller har annen tilknytning til bedriften/organisasjonen som ”eier” en nominert kandidat, skal det respektive jurymedlem IKKE delta i vurderingen av den nominerte kandidaten. Om kandidaten skulle bli nominert som finalist – trer respektive jurymedlemmet ut av juryen til avgjørelse er fattet. Om kandidaten ikke blir nominert som finalist – fortsetter juryarbeidet med samtlige jurymedlemmer.

You might also like
Share This