Telenor og Statoil vant BI-prisene 2014

Gigantselskapene innkasserte BI-prisen ”Innovasjon” og ”Beste Praksis” på Dataforeningens BI-prisutdeling på Ballroom i Oslo torsdag 30. oktober.

Telenor vant BI-prisen Innovasjon 2014

BI-prisen innovasjon 2014: Telenor
Vinneren av BI-prisen 2014 for beste innovasjon har, i sterk konkurranse, synliggjort en løsning med et formidabelt potensiale med viktige muligheter for både selskapet og sine sluttbrukere. Løsningen er genial i sin enkelhet og forretningsideen er klar.

Juryen understreker at dette er innovasjon med betydelig kundeeffekt. Det leveres på et tydelig fundament hvor målet er mersalg, optimalisering og behovsdrevet segmentering. Alle sider av løsningen er tiltalende, gjennomtenkt og lett tilgjengelig på tross av sin underliggende kompleksitet.

Løsningen er særdeles godt forankret og juryen er imponert over hvordan det lanseres en meget salgsorientert tjeneste i form av en innovativ, robust og fremtidsrettet BI-plattform med en klar og sterk fremførbar topp- og bunnlinjeeffekt.

Løsningen er tett integrert mot andre deler av konsernet og er tilstedeværende igjennom store deler av verdikjeden, ledelsesforankret og har et enormt potensiale for bruksområder for de ansatte i konsernet.

Løsningen har bidratt til å hente ut marginer fra deler av virksomheten som tidligere ikke ble ansett som margingenererende. På denne måten er nye profittkilder skapt gjennom ny innsikt og mulighet for effektmålinger. Løsningen gir konkrete verdirealiseringsforventninger, og det er en forventet ROI på 5 ganger investert beløp (NPV) målt over 5 år

Juryen er rett og slett veldig  imponert over arbeidet nedlagt

BI-prisen beste praksis 2014: Statoil Fuel & Retail
Vinneren av BI-prisen 2014 for beste praksis har, i sterk konkurranse, evnet å synliggjøre en moden og avansert løsning med klar og sterk fremførbar topp- og bunnlinjeeffekt.

Statoil Fuel & Retail vant BI-prisen Beste Praksis

Løsningen er tett integrert mot øvrig ERP i konsernet og er tilstedeværende igjennom hele verdikjeden, ledelsesforankret og i bruk av en stor andel av de ansatte i konsernet.

Løsningen har bidratt til å hente ut marginer fra deler av virksomheten som tidligere ikke ble ansett som margingenererende. På denne måten er nye profittkilder skapt gjennom ny innsikt og mulighet for effektmålinger.

Løsningen benytter seg av en rekke datakilder som daglig gir en totaloversikt fra hver enkelt drivstoffpumpe til en nærmest 100 % korrekt samlet marginberegning for samtlige pumper ved 2.500 stasjoner i 7 land. Alt vises direkte gjennom et webgrensesnitt.

Løsningen vil for ett område alene, ha en bunnlinjeeffekt på 15 millioner kroner per år. Salg av menyer, administrasjon av dagligvareprodukter og kredittstyring er noen av områdene som har sett omsetningen og lønnsomhet øke eller risikoen redusert, som følge av BI-løsningen.

Juryen er rett og slett imponert over en godt utviklet, implementert og innarbeidet BI-løsning.

Dette er BI-prisen

Faggruppen Datavarehus og Business Intelligence deler årlig ut BI-prisen til selskaper som kan vise til beste praksis i utvikling, implementering og forvaltning av business intelligence og datavarehus-løsninger. BI-prisen ble delt ut første gang i 2009 i forbindelse med 10 års jubileum for faggruppen Datavarehus og Business Intelligence.

I tillegg deles det ut en pris  for den mest innovative løsningen innen det samme området.

Faggruppen setter fokus på hvordan ulike selskap jobber for å utnytte sine data bedre, og hvordan dette fører til de rette beslutningene basert på riktig kilde. De beste løsningene blir presentert på den store BI-kvelden for å spre kunnskap, inspirere andre og bygge mer kunnskap rundt faget i et uavhengig miljø.

Alle søknader blir vurdert av en uavhengig fagjury medrepresentanter fra faggruppen, BI-miljøet og næringslivet.

Juryen 2014

 • Didde Christensen, Head of PMO, Nordic Choice Shared Services
 • Frances D’Silva, Chief Architect Business Intelligence, Nets Norway
 • Roland Berg-Lie, Account Director, Gambit Hill & Knowlton Strategies
 • Truls Berg, Adm. Direktør, Digital Insight
 • Anders Mohn Frafjord, Administrende direktør, Diakonhjemmet
 • Arthur Sund, Head of Business Intelligence, WiMP Music
 • Leif Håvar Kvande, Redaksjonssjef IT,  Finansavisen

Finalistene

 • deltar på BI-prisutdelingen med festmiddag og underholdning
 • høster anerkjennelse i miljøet
 • får omtale i DNDs mediekanler
 • får rettigheter til å bruke BI-pris-logo i rekruttering og firmapresentasjoner
 • får anledning til å presentere sin løsning på en faggruppesamling påfølgende år

Vinneren av årets BI-pris blir invitert som jurydeltager til BI-prisen påfølgende år.

Følg oss på Twitter:

#bi-prisen
Share This