Årets IT-direktør  er en pris som skal hedre en IT-leder (IT-direktør, CIO, CTO) som har utmerket seg gjennom sin innsats for å bidra til utvikling av virksomheten i form av forretningsutvikling og innovasjon, eller rett og slett at man bidrar til “operational excellence” gjennom effektive prosesser og tjenesteleveranser på forretningssiden.

Juryen legger vekt på følgende:
[ssaddlist]

 • Kandidaten må kunne vise til forretningsmessige resultater som henger sammen med virksomhetens bruk av IT enten gjennom gode forretningsprosesser eller i form av omstillinger og innovasjon.
 • I hvilken grad kandidaten har en aktiv rolle i beslutninger og prioriteringer mht. hvordan virksomheten anvender IT
 • I hvilken grad kandidaten driver frem strategiske endringer basert på bedre og smartere anvendelse av IT
 • I hvilken grad kandidaten bidrar til å utvikle en organisasjon som er “fremoverlent” mht. å adoptere nye teknologiske løsninger på en hensiktsmessig måte.

[/ssaddlist]

Om prosessen:
Ved fristens utløp 1. oktober hadde vi totalt 15 gode kandidater. Nominasjonsbegrunnelsen varierte fra gode beskrivelser av hva man hadde gjort i virksomheten til den enkeltes bidrag til CIO-rollen i Norge. Vi hadde en gjennomgang av samtlige kandidater og samlet mer informasjon om kandidatene for å komplettere nominasjonene. Etter en gjennomgang av samtlige kandidater valgte vi ut 4 finalister som ble intervjuet av juryen.

Samtlige finalister var utrolig gode kandidater, og vi skulle gjerne ha delt ut mer enn en pris. Vi er imponert av den jobben de gjør i sine respektive virksomheter. Finalistene representerer ulike bransjer og sektorer og har ulike utfordringer. Det er derfor ikke mulig å sammenligne de dirkete og finne et ”svar” med to streker under. Vi gikk derfor inn i siste jurymøte med forventninger om dette ville bli veldig vanskelig. Men det viste seg at vi var stort sett enige om den innbyrdes rangeringene av finalistene og vi kunne kåre en klar vinner selv om marginene var små i prestasjon. Hele juryen stiller seg bak valget av vinner!

Om vinneren:

[ssaddlist]

 • Kandidaten har levert konkrete løsninger på flere områder som er viktige for virksomheten, og har enda større planer for kommende løsninger når pågående prosjekter er levert.
 • Kandidaten fremstår med klare tanker og prinsipper for Digitalisering gjennom standardisering av teknologi slik at man kan etablere en plattform for utvikling og innovasjon.
 • Kandidaten har etablert en god forankring med ulike områder og enheter innen virksomheten – ”vi kan ikke sitte her og designe løsninger”.
 • Kandidaten er kjent for å bruke allianser med andre på tvers av nivåer, internt og eksternt, for å forankre mål, prioriteringer og prosjekter.
 • Kandidaten arbeider bevisst med andre enheter i digitaliseringsarbeidet – ”det er 80% OU og 20% teknologi”.
 • Kandidaten fremstår som engasjert, ærlig og uredd., og beskrives som et fyrtårn som fronter utfordringer, driver en strategisk agenda og får til leveranser.
 • Kandidaten tiltrekker seg sterke og dyktige medarbeidere og er en svært populær leder blant sine ansatte

[/ssaddlist]

Vinneren har bygget opp en virksomhet der hun begynte med en stab kjennetegnet av ”byråkrattenkning” som er endret i retning av et softwarehus, mens målet er å bli en superflink bestiller. Konkurrenter til denne prisen har kommentert at der utrolig imponert over det hun har fått til.

Hun fremstår som ”one of a kind” innenfor den sektoren hun jobber..

Noen av de nominerte til Årets IT-direktør 2014

Dette er et utdrag av de nominerte, sortert alfabetisk (bilder hentet fra LinkedIn)

Nina AulieNina Aulie
Tidligere CIO, NAV
Christine Bergland Christine Bergland
Assisterende helsedirektør/
CIO e-helse
Helsedirektoratet
.
Bassim HajBassim Haj
CIO
Yara International
.
Rebekka Gudnadottir Gundhus Rebekka Gundhus
IT-direktør
Utlendingsdirektoratet
Erik M. HansenErik M. Hansen
CEO
Helse Vest IKT
Kjetil ÅrhusKjetil Århus
IT-direktør
Bergen Kommune
Sonja Chirico IndrebøSonja Chirico Indrebø
IT direktør
Statoil
Henry KarlsenHenry Karlsen
CTO
Umoe Restaurant Group AS
.
Lars OftedalLars Oftedal
IT-direktør
Universitetet i Oslo
Roger SchäfferRoger Schäffer
IT-direktør
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Are StaursetAre Staurset
IT-sjef – eKommunesamarbeidet Sunnmøre
Ålesund kommune
.
John WahlstrømJohn Wahlstrøm
IT-sjef
Bærum Kommune

 

You might also like
Share This