erik-m-hansen-267x300Årets IT-direktør er en pris som skal hedre en IT-leder (IT-direktør, CIO, CTO) som har utmerket seg gjennom sin innsats for å bidra til utvikling av virksomheten i form av forretningsutvikling og innovasjon, eller rett og slett at man bidrar til “operational excellence” gjennom effektive prosesser og tjenesteleveranser på forretningssiden.

Juryens begrunnelse:
Årets vinner har gjennom mange år jobbet knallhardt for å ta i bruk IT og vært direkte medvirkende til å løfte virksomhetens til landets fremste innen denne sektoren.

Vinneren har jobbet i tospann med topp-ledelsen, og sammen har de ryddet, konsolidert og integrert for å kunne levere nye tjenester. I dette arbeidet har man ofte vært i forkant og en ledestjerne for andre virksomheter i samme sektor.

Arbeidet har medført betydelige utfordringer –  gjennom store omstillinger og moderniseringer har man nå lagt fundamentet og plattformen for moderne fremtidsrettede tjenester.
Dette er blitt lagt merke til av Regjering og Storting.

Årets vinner begynte som leder av IT avdelingen på Haukeland sykehus i 1994, og ble direktør i Helse Vest IKT ved etableringen i 2004.

Av leveranser kan vi nevne :

  • tok i bruk eResept som første helseregion,
  • drivende i arbeidet med “Kjernejournal” – DIPS for alle foretak i Vest
  • lå i forkant med “Vestlandspasienten.no” som ble lansert lenge før noen andre helseforetak. Man valgte å gjøre grunnarbeidet i forkant av nødvendig lovendring.

Helse Vest IKT er posisjonert som en “endringspartner” for helseforetakene. I tillegg bidrar årets vinner på det nasjonale plan slik at IT kan være med på å forenkle pasientbehandlingen i større grad enn noen gang før.

You might also like
Share This